Σας ετοιμάζουμε, διαδραστικές, πρακτικές παρουσιάσεις με ποικιλία υλικών τόσο έντυπων, όσο και ψηφιακών, για παρέμβαση και αξιολόγηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αρχίζουμε να σας παρουσιάζουμε τους ομιλητές μας και το περιεχόμενο των παρουσιάσεών τους. Μερικές παρουσιάσεις μπορεί να συμπτυχθούν λίγο στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη.

Amelib

Η Προσβάσιμη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη AMELib για άτομα με εντυποαναπηρία.

Η ανάπτυξη της AMELib είναι μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που η λειτουργία της ξεκίνησε το 2015. Στόχος του έργου είναι η άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι εντυποανάπηροι φοιτητές. Στην πλατφόρμα ελεγχόμενης πρόσβασης και χρήσης AMELib, τεκμηριώνονται βάσει διεθνών προτύπων, πρωτίστως ακαδημαϊκά εγχειρίδια που στην συνέχεια και συμφώνα με τις ανάγκες των χρηστών μετατρέπονται και τροποποιούνται ώστε να γίνουν αναγνωρίσιμα από λειτουργικά προγράμματα ανάγνωσης οθόνης. Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν ενεργά στην AMElib δραστηριοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση [ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ Β2065 24.10.2007.)]η οποία είναι προπομπός της ενσωμάτωσης της Συνθήκης του Μαρακές στην ελληνική νομοθεσία. Ο μελλοντικός τρόπος ενσωμάτωσης της συνθήκης, η όποια εξαιρεί διεθνή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος των ατόμων με προβλήματα όρασης (VIP) θα καθορίσει κατά κάποιο τρόπο και τον βαθμό συμπερίληψης στην εντυποαναπηρία άλλων προβλημάτων ανάγνωσης και μάθησης πέρα από αυτά της όρασης. Μελλοντική φιλοδοξία του έργου είναι να εξελιχθεί σε μια εθνική ψηφιακή βιβλιοθήκη, ακολουθώντας όλες τις διεθνείς εξελίξεις στο θέμα της προσβασιμότητας και των βοηθητικών τεχνολογιών, ώστε να παραέχει μια βιβλιογραφική συλλογή ικανοποιητικού μεγέθους και θεματικής ευρύτητας για μια απρόσκοπτη εκπαίδευση για όλους.

Ντίνα Κακάλη, Γεωργία Γραμματικού 

Περίληψη

Η παρουσίαση μας θα περιλαμβάνει μια συνοπτική περιγραφή της υπηρεσίας AMElib και θα δούμε τι ρόλο μπορεί να παίξει η Συνθήκη του Μαρακές που θέτει νέους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας πολιτιστικών έργων και εκδόσεων προς όφελος των τυφλών και αμβλυώπων στην συμπερίληψη και άλλων μαθησιακών δυσκολιών στις θεσμοθετημένες εντυποαναπηρίες.

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την εισήγηση, μαζί με τις υπόλοιπες της διημερίδας  δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Related Posts