Πως μπορούμε να βελτιώσουμε γλωσσικές δυσκολίες με την χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού;

Στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου αλλά και στο επίπεδο του νηπιαγωγείου η διδασκαλία της γλώσσας αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, όλοι οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονται το ίδιο ή κάνουν κτήμα τους τα γλωσσικά μαθήματα. Ένα μεγάλο ποσοστό του σχολικού πληθυσμού, που φτάνει το 20%, αντιμετωπίζει Μαθησιακές /Δυσκολίες (ΜΔ). Οι Γλωσσικές Δυσκολίες και η Αντιμετώπισή τους με την χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Γλωσσικές δυσκολίες

Γλωσσικές δυσκολίες

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν είναι ίδιες για κάθε παιδί αλλά καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα: περιλαμβάνουν προβλήματα στην αποκωδικοποίηση, στην ορθογραφία, στην γραμματική, στην κατανόηση ,στην μνημονική συγκράτηση, στην γραπτή έκφραση.

Η απόκλιση των παιδιών από την «ομοιόμορφη» μάθηση σε συνδυασμό με την ατομική διαφοροποίηση στο πλαίσιο των δυσκολιών μάθησης, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη μιας συστηματικής εξατομικευμένης διδασκαλίας (Βάμβουκας, Σπαντιδάκης, Μουζάκη 2007).

Τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά έρχονται να προσφέρουν εξατομικευμένη διδασκαλία και εξάσκηση και να συμβάλουν αποτελεσματικά στη διαχείριση της αποτυχίας και στην αποσυμφόρηση από την ψυχολογική πίεση της επιτυχίας.

Πως βοηθούν τα εκπαιδευτικά λογισμικά

Βοηθούν στην ανάπτυξη των λανθανόντων γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών, στη διεύρυνση του γλωσσικού τους κώδικα, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, στη συνειδητοποίηση από μέρους τους του φωνολογικού, μορφολογικού και σημασιολογικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας και στην απόκτηση συγγραφικής και αναγνωστικής αυτονομίας.

Με τη χρήση αυτών οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν δεξιότητες σε ένα ευχάριστο πολυμεσικό περιβάλλον με άμεση γραφική και ηχητική επανατροφοδότηση με την ολοκλήρωση κάθε άσκησης.

Παράλληλα οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έχουν την επιλογή να προσφέρουν εξατομικευμένο ή ομαδικό μάθημα, παραμετροποιώντας την κάθε εφαρμογή και προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες των παιδιών, καθώς και να παρακολουθούν τη πρόοδο των παιδιών μέσα από το αρχείο του μαθητή.

Εκπαιδευτικά λογισμικά που βοηθούν τα παιδιά σε γλωσσικές δυσκολίες είναι τα CD-ROM που αναφέρονται παρακάτω και τα οποία μπορείτε να βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα:

Γράφω απλά – Μαθαίνω εύκολα
Εικόνες, λέξεις και κατηγορίες
Σχήμα, Μέγεθος, Χρώμα, Χώρος
Το Σηντι-Ρωμ του Δυσαλέξη

Γράφω απλά – Διαβάζω εύκολα

50.00100.00

Το Γράφω απλά – Διαβάζω εύκολα, είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά Νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων του Δημοτικού καθώς και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες για την υποστήριξη της γλωσσικής τους ανάπτυξης.

Κοινή χρήση:
Περιγραφή

Γράφω απλά – Διαβάζω εύκολα

Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα στη προφορική και γραπτή έκφραση γραμμάτων, λέξεων, φράσεων ή στη σειροθέτηση.
  • Μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού για ενίσχυση της διδασκαλίας στο μάθημα της Γλώσσας.
  • Γονείς και επαγγελματίες που ασχολούνται με την αποκατάσταση προβλημάτων λόγου, ομιλίας, γραφής και ανάγνωσης όπως λογοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι.
  • Παλιννοστούντες και διάφορες ομάδες αναλφάβητων για την εισαγωγή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εκπαιδευτικά Σημεία:
Ευχάριστες δραστηριότητες μέσα σε ένα πολυμεσικό περιβάλλον, που υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης, παραγωγής και κατανόησης λόγου.
«Περιβάλλον εκπαιδευτικού» που παρέχει τη δυνατότητα στον γονέα ή τον επαγγελματία, να ορίσει για κάθε μαθητή ποιες ασκήσεις – δραστηριότητες θα εκτελέσει και να παρακολουθήσει τη πρόοδο του μέσα από το αρχείο του μαθητή.

Διαβάστε πως μπορεί να βοηθήσει το συγκεκριμένο λογισμικό

Επιπλέον πληροφορίες
Inte*learn

Την ευθύνη για την σωστή λειτουργία του προϊόντος έχει η κατασκευάστρια εταιρεία.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

σε 1 υπολογιστή , σε έως 5 υπολογιστές , σε έως 10 υπολογιστές

Σχετικά αρχεία

Shipping & Delivery