Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) έχουν ελλείματα στον μαθησιακό, αντιληπτικό, ψυχοκινητικό  και κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα. Αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα, η οποία διαφοροποιείται ως προς το είδος και το βαθμό των δυσκολιών που παρουσιάζουν και έτσι ανάγκη από εξατομικευμένη, υποστηρικτική, παροτρυντική και εμψυχωτική διδασκαλία.

Μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών λογισμικών που είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν συγκεκριμένα ελλείματα μαθητών με ΜΔ, οι εκπαιδευτικοί διευκολύνονται στο έργο της παρέμβασης και παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές ένα διαδραστικό παιγνιώδες περιβάλλον που:

 • Κάνει τη σχολική μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη.
 • Παρουσιάζει το μαθησιακό περιεχόμενο σε διαθεματικό, πολυμεσικό, ευχάριστο περιβάλλον με κείμενο, ήχο, ανθρώπινη φωνή, εικόνα, 2D γραφικά, animation.
 • Ενισχύει τον ενεργητικό ρόλο του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης παρέχοντας διαφοροποιημένες μαθησιακές εμπειρίες ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις του μαθητή.
 • Εξατομικεύει τη διδασκαλία και παρέχει ανατροφοδότηση σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Συνδέει τη μαθησιακή δραστηριότητα με την καθημερινή ζωή.
 • Ενθαρρύνει το διαμεσολαβητικό και παροτρυντικό ρόλο του εκπαιδευτικού στη μαθησιακή διαδικασία.

Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της παρέμβασης με τη χρήση των λογισμικών, είναι το γεγονός ότι το περιεχόμενο που συμπεριλαμβάνεται στα λογισμικά έχει βασιστεί σε θεματικές περιοχές στις οποίες παρατηρούνται τα σημαντικότερα ελλείμματα και το ότι τα λογισμικά έχουν εφαρμοστεί σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Κάθε λογισμικό είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να: 

 • Να απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικίες (από το επίπεδο του νηπιαγωγείου) και να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και ελλείματα.
 • Να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής από τον εκπαιδευτικό/ειδικό μιας δραστηριότητας ή σειράς δραστηριοτήτων και ανάθεσης στον μαθητή.
 • Να προσφέρεται ευχρηστία και εύκολη πρόσβαση από εκπαιδευτικούς/ ειδικούς.
 • Να δίδεται καθοδήγηση, ενίσχυση και παρότρυνση των μαθητών με άμεση ανατροφοδότηση που προσφέρει διαφορετικά είδη επιβράβευσης.
 • Να παρακολουθείται η μαθησιακή πορεία και επίδοση μέσω του αρχείου χρήστη.

50% ΕΚΠΤΩΣΗ Πακέτο εκπαιδευτικών λογισμικών για κέντρα ειδικής αγωγής

199.00

Το πακέτο περιλαμβάνει 6 CD:

 • ΑΚΤΙΝΕΣ V4.0
 • Η Χώρα των Λενού
 • Γράφω Απλά Διαβάζω Εύκολα
 • Εικόνες, Λέξεις, Κατηγορίες
 • Σχήμα, Μέγεθος, Χρώμα, Χώρος
 • Το Σηντι-Ρωμ του Δυσαλέξη

Η αγορά του πακέτου είναι εφάπαξ (δεν υπάρχει κόστος ανανέωσης της χρήσης του).

Η αγορά του πακέτου συνοδεύεται από 3 άδειες χρήσης (για εγκατάσταση σε 3 υπολογιστές). Για επιπλέον άδειες χρήσης, το κόστος ανά άδεια είναι 5,00€.

Δεν χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο για να «τρέξουν» τα προγράμματα.

Κοινή χρήση:
Περιγραφή
Το Πακέτο που απευθύνεται για χρήση από  Κέντρα Ειδικής Αγωγής περιλαμβάνει προγράμματα για τη Μέτρια και Ελαφριά Νοητική Υστέρηση,  τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τις Αναπτυξιακές Γλωσσικές Δυσκολίες. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα εξατομικευμένης παρέμβασης και  συμβάλουν αποτελεσματικά στη διαχείριση της αποτυχίας και στην αποσυμφόρηση από την ψυχολογική πίεση της επιτυχίας. Βοηθούν  στην γνωστική ανάπτυξη αλλά και στην ανάπτυξη  των λανθανόντων γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών, στη διεύρυνση του γλωσσικού τους κώδικα, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, στη συνειδητοποίηση από μέρους τους του φωνολογικού, μορφολογικού και σημασιολογικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας και στην απόκτηση συγγραφικής και αναγνωστικής αυτονομίας. Με τη χρήση αυτών οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν δεξιότητες σε ένα ευχάριστο πολυμεσικό περιβάλλον με άμεση γραφική και ηχητική επανατροφοδότηση με την ολοκλήρωση κάθε άσκησης. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί έχουν την επιλογή να προσφέρουν εξατομικευμένο ή ομαδικό μάθημα, προσαρμόζοντας τις εφαρμογές στις ανάγκες των μαθητών και παρακολουθώντας την πρόοδο τους μέσα από το αρχείο του μαθητή. Αναλυτικές πληροφορίες Το Πακέτο για τα Κέντρα Ειδικής Αγωγής, περιλαμβάνει τις ακόλουθες εφαρμογές: Α. ΑΚΤΙΝΕΣ 4.0 – για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση Σειρά 112 παιχνιδιών για την εμπέδωση εννοιών σε έννοιες όπως: σώμα, οικογένεια, εποχές, γιορτές, περιβάλλοντα, χρώμα, μέγεθος, ζώα, φυτά, φυσικά φαινόμενα, ελληνική γλώσσα, μαθηματικές έννοιες και πολλά άλλα. Χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση.
Οι δραστηριότητες καλύπτουν ανάγκες μαθητών με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση και προσφέρουν πολυμεσικό περιβάλλον με ήχο, ανθρώπινη φωνή, εικόνα, γραφικά, animation. Περιλαμβάνουν παιχνίδια διαφόρων τύπων όπως:
 • Προγράμματα Εξάσκησης (πίνακες διπλής εισόδου, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, ταξινόμησης, ομαδοποίησης),
 • Προγράμματα Παρουσίασης,
 • Εκπαιδευτικά παιχνίδια,
 • «Ανοικτά» προγράμματα που προσφέρουν ελεύθερο περιβάλλον δημιουργίας.
Β. Η Χώρα των Λενού  – για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες Διαδραστικό παιχνίδι με διασκεδαστικούς ήρωες που βοηθούν τους μαθητές να πλοηγηθούν στη χώρα των Λενού ανακαλύπτοντας και εμπεδώνοντας έννοιες της γλώσσας και των μαθηματικών. Έχει υλοποιηθεί στα συνέχεια έρευνας για τον προσδιορισμό των δυσκολιών στη γλώσσα και στα μαθηματικά μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες της Α’ και Β΄Δημοτικού.
Από το περιβάλλον του ειδικού υπάρχει η δυνατότητα να ορισθούν για κάθε μαθητή οι δραστηριότητες τις οποίες θα εκτελέσει και να παρακολουθηθεί η πρόοδος του. Γ. Γράφω Απλά Διαβάζω Εύκολα / Εικόνες, Λέξεις, Κατηγορίες / Σχήμα, Μέγεθος, Χρώμα, Χώρος – για ανάπτυξη γλωσσικών και χωρικών δεξιοτήτων Εργαλεία γλωσσικής ανάπτυξης που έχουν υλοποιηθεί βάσει της εμπειρίας λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και ειδικών παιδαγωγών και απευθύνονται σε μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες στην προφορική και γραπτή έκφραση γραμμάτων, λέξεων, φράσεων ή/και στην κατηγοριοποίηση αυτών, στη χρονική σειρά των γεγονότων κ.ά. Μέσα από το περιβάλλον  του ειδικού, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ορίσει για κάθε μαθητή ποιες δραστηριότητες θα εκτελέσει και να παρακολουθήσει το προφίλ και την πρόοδο του. Επίσης μπορεί να  χρησιμοποιήσει τα προγράμματα και σε διαδραστικό πίνακα.
Ενδεικτικά θεματικά πεδία: Αναγνώριση και γραφή γραμμάτων – συλλαβών-λέξεων, Σύνθεση φθόγγων, Αναγνώριση και περιγραφή εικόνων,  Σύνταξη προτάσεων, Κατηγοριοποίηση λέξεων, Αναγνώριση κανόνων κατηγορίας, Ασκήσεις μνήμης, Τεστ άρθρωσης, Χρηστικότητα των αντικειμένων, Σειροθετήσεις, Διαχωρισμός και σύνθεση λέξεων σε συλλαβές και φθόγγους, Αναγνώριση σχημάτων σχέση με μεγέθη, χρώματα, Αναγνώριση αντιθέτων, Θέση  σχημάτων, Μετακίνηση και τοποθέτηση σχημάτων βάσει εντολών. Δ. Το Σηντι-Ρώμ του Δυσαλέξη – για θέματα δυσλεξίας
Διασκεδαστικά διαδραστικά παιχνίδια για την ελληνική και αγγλική γλώσσα και τα μαθηματικά, σε περιοχές που οι μαθητές με δυσλεξία παρουσιάζουν δυσκολίες. Βοηθός του μαθητή είναι ο Δυσαλέξης που με χιούμορ το βοηθάει να ξεπεράσει τις δυσκολίες.        
Σχετικά αρχεία

Shipping & Delivery