Πως να μιλήσω στο παιδί μου για τραγικά γεγονότα

Με αφορμή τα τραγικά γεγονότα των πρόσφατων πυρκαγιών, η κ. Γιαννοπούλου Ελισσάβετ, ψυχολόγος, έχει γράψει προτάσεις – βήματα που μπορούν να βοηθήσουν γονείς στο πως να χειριστούν μιά τέτοια ενημερώση στα παιδιά τους. Πως να μιλήσω στο παιδί μου για τραγικά γεγονότα κυρίως για φυσικές καταστροφές.

Κλείνω την τηλεόραση και συζητώ μαζί του με απλά λόγια

Δεν επιτρέπω την πρόσβαση σε άσχημες εικόνες

Διαβεβαιώνω το παιδί ότι είναι ασφαλές

Του δείχνω ότι ο φόβος και η θλίψη είναι φυσιολογικά συναισθήματα

Βρίσκω μαζί του τρόπους να βοηθήσω αυτούς που το χρειάζονται

Εκφράζω την πίστη και την αισιοδοξία μου

Πηγή: Γιαννοπούλου Ελισσάβετ , ψυχολόγος