ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ και ανταποκρίνομαι στις ανάγκες των μαθητών μου.

Πρόλογος
Το βοήθημα αυτό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης.  Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός στην έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση των αναγκών όλων των μαθητών στην τάξη τους, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο στόχος της ενιαίας εκπαίδευσης.
Εκπηγάζει από τη διαπίστωση ότι, το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό όπως και οι εκπαιδευτικές του ανάγκες. Δυνητικά το κάθε παιδί, σε οποιαδήποτε στιγμή της σχολικής του διαδρομής, μπορεί να εμφανίσει ανάγκες που εντοπίζονται σε ένα συνεχές το οποίο εκτείνεται από τις πολύ ήπιες μέχρι και τις πολύ σοβαρές και από τις παροδικές μέχρι και τις πολύ επίμονες. Αφού, λοιπόν, είναι αδύνατον όλα τα παιδιά να μπορούν πάντοτε να προσαρμοστούν με τον ίδιο τρόπο στα επίπεδα και στις απαιτήσεις του σχολείου, αυτό χρειάζεται να είναι ευέλικτο και να προσαρμόζεται στις εξατομικευμένες τους ανάγκες.
Αυτή είναι και η προσέγγιση που διέπει τον Μηχανισμό Εντοπισμού και Στήριξης Παιδιών με Μαθησιακά, Συναισθηματικά και άλλα Προβλήματα (ΜΕΣ) του οποίου η πιλοτική εφαρμογή στα σχολεία της επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου άρχισε το 2009-2010. Πληροφορίες για τον Μηχανισμό είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Οι Ψυχολόγοι της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ενημερώνουν, επίσης, και στηρίζουν τις προσπάθειες των σχολείων στην εφαρμογή αυτής της προσέγγισης. Η διαδικασία προνοεί την εμπλοκή του Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου από τα αρχικά στάδια, ως ισότιμο μέλος της διεπαγγελματικής ομάδας και ως συνεργάτης των εκπαιδευτικών.
Ο εκπαιδευτικός, όμως, είναι αυτός που έχει την ευθύνη να εντοπίζει έγκαιρα εκείνα τα παιδιά μέσα στην τάξη του που κινδυνεύουν να παρουσιάσουν μαθησιακά, συναισθηματικά ή άλλα προβλήματα και να δρα προληπτικά ώστε στο μέλλον, να μην αναπτυχθούν σοβαρότερα προβλήματα.
Το περιεχόμενο αυτού του βοηθήματος προορίζεται για να χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς στα αρχικά στάδια της εφαρμογής του Μηχανισμού. Στόχος των ασκήσεων και λιστών ελέγχου είναι να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να γνωρίσει καλύτερα το παιδί που παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες και να διερευνήσει πιο συστηματικά τις ανάγκες του. Η χρήση του βιβλιαρίου δεν είναι με κανένα τρόπο υποχρεωτική. Εναπόκειται στην κρίση του κάθε εκπαιδευτικού κατά πόσο και με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο του βιβλιαρίου.
Ελπίδα μας είναι ότι αυτό το βοήθημα θα αποβεί πρακτικά χρήσιμο στους εκπαιδευτικούς και ότι θα τους συνοδεύει στις προσπάθειές τους να προσφέρουν στους μαθητές τους την ευκαιρία για ενεργό συμμετοχή στην τάξη και στο σχολείο.

Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. 

Στηρίζω την μάθηση. Για εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης
Μιχάλης Ιωάννου
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας