Το παίδί μου δεν ευχαριστιέται με τίποτα
Το παίδί μου δεν ευχαριστιέται με τίποτα

Γιατί τα παιδιά μας δύσκολα ευχαριστιούνται ενώ τα έχουν <όλα> ;