Αρχική Ειδικότητες Ειδικής παιδαγωγικής Τύποι και βήματα νοητικών και εννοιολογικών χαρτών

Τύποι και βήματα νοητικών και εννοιολογικών χαρτών

729
0
Τι που ποιος γιατί
Τι που ποιος γιατί

Είναι όλοι οι εννοιολογικοί χάρτες σχεδιασμένοι με τον ίδιο τρόπο; Ποιοι είναι οι τύποι εννοιολογικών χαρτών; Πως μπορούμε να επιλέξουμε τον σωστό τρόπο για το συγκεκριμένο θέμα;

Τύποι
Τύποι

 

 

ΤΥΠΟΙ

1. Ο εννοιολογικός χάρτης τύπου «αράχνης». Η αρχή της οργάνωσής του τοποθετεί το κεντρικό θέμα στο κέντρο του χάρτη. Στη συνέχεια τα επιμέρους θέματα περιβάλλουν κυκλικά το κεντρικό σημείο του χάρτη δημιουργώντας έναν ιστό παρόμοιο με τον ιστό της αράχνης.

 

2. Ιεραρχικός εννοιολογικός χάρτης. Παρουσιάζει πληροφορίες σε καθοδικά κλιμακούμενη σειρά σημασίας, με την πιο σημαντική πληροφορία τοποθετημένη στην κορυφή και μπορεί να διακρίνεται σε διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας.

3. Ο εννοιολογικός χάρτης με μορφή διαγράμματος ροής. Οργανώνει την πληροφορία σε γραμμική βάση. Ο «συστηματικός» εννοιολογικός χάρτης. Οργανώνει τις πληροφορίες σε μια μορφή παρόμοια με αυτή του διαγράμματος ροής της πληροφορίας με την προσθήκη εισόδων και εξόδων.

4. Ο «συστηματικός» εννοιολογικός χάρτης. Οργανώνει τις πληροφορίες σε μια μορφή παρόμοια με αυτή του διαγράμματος ροής της πληροφορίας με την προσθήκη εισόδων και εξόδων.

Βήματα
Βή

 

 

BHMATA 

 

 

Τα παρακάτω βήματα είναι αυτά που αναφέρει ο Jonassen για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών από τους μαθητές, αλλά την ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθήσει και καθένας που θέλει να δημιουργήσει κάποιον εννοιολογικό χάρτη.

1. Δημιουργία σχεδίου και καθορισμός των προοπτικών για την ανάλυση μιας περιοχής. Πριν από την έναρξη, οι μαθητές χρειάζεται να φτιάξουν ένα σχέδιο για τον εννοιολογικό χάρτη, σχετικά µε το τι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν, ποια σημεία θέλουν να φτιάξουν, τι είδους πληροφορίες χρειάζονται για να δημιουργηθούν αυτά τα σημεία, ποιους μαθησιακούς στόχους πρέπει να επιτύχουν.

2. Καθορισμός των σημαντικών εννοιών. Για τη σωστή κατανόηση σε κάτι, βασικό ρόλο παίζουν οι έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν. Καθώς οι μαθητές αποκτούν εμπειρία στη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών είναι σε θέση να εντοπίζουν µόνοι τους τις κύριες έννοιες που υπάρχουν σε βιβλία, διαλέξεις ή δευτερεύοντα υλικά. Είναι σημαντικό να εντοπίζονται οι βασικές έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν.

3. Δημιουργία, καθορισμός και διαμόρφωση κόμβων. Για κάθε έννοια που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο βήμα, δημιουργούμε και ονομάζουμε έναν κόμβο. Στη συνέχεια προστίθενται εικόνες, επεξηγηματικά κείμενα και συνώνυμα κατάλληλα για κάθε κόμβο.

4. Δημιουργία συνδέσμων μεταξύ των εννοιών. Αφού έχουν καθοριστεί οι έννοιες ενός τομέα που πρέπει να συμπεριληφθούν στον εννοιολογικό χάρτη, το επόμενο βήμα είναι η σύνδεση των εννοιών. Η κατανόηση της ακριβούς σχέσης ανάμεσα σε δύο έννοιες, δεν είναι πάντα τόσο εύκολη όσο αρχικά νομίζει κάποιος. Η διαδικασία διαμόρφωσης αυτών των συνδέσμων απαιτεί έρευνα μέσα στην ποικιλία των πιθανών σχέσεων για να καθοριστεί η συγκεκριμένη που μελετάμε. Οι έννοιες σχετίζονται μεταξύ τους µε πολλούς τρόπους, ανάλογα µε το κείμενο στο οποίο βρίσκονται.

5. Επέκταση του χάρτη. Η διαδικασία σύνδεσης συνεχίζεται σε όλους ή στους περισσότερους κόμβους του χάρτη. Καθώς προχωρούν οι συνδέσεις, νέοι κόμβοι ή έννοιες προστίθενται στο χάρτη για να εξηγήσουν κάποιες από τις υπάρχουσες έννοιες. Η δυνατότητα αύξησης συνεχίζεται μέχρι να αισθανθεί ο χρήστης ότι η περιοχή που θέλει να περιγράψει επεξηγείται επαρκώς από το χάρτη και αντικατοπτρίζει ως ένα βαθμό τη φυσική απόκτηση γνώσης.

6. Οι μαθητές συνεχίζουν τη διαδικασία. Η διαδικασία δεν πρέπει να τελειώσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία. Ο καθένας που δημιουργεί έναν εννοιολογικό χάρτη χρειάζεται να κάνει συνεχή ανασκόπηση του χάρτη για να βλέπει την εξέλιξή του, κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι, τι αλλαγές χρειάζονται, κατά πόσο απαντώνται οι ερωτήσεις που τέθηκαν στην αρχή. Εφόσον οι μαθητές τελειώσουν την εργασία τους, καλό είναι να κάνουν μια κριτική σχετικά µε το τι έμαθαν για το περιεχόμενο των εννοιών, για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών και απεικόνιση εννοιών, από τη συνεργασία µε άλλους, εκφράζοντας ουσιαστικά τα κριτήρια αξιολόγησης που θέτουν οι ίδιοι οι μαθητές για την όλη διαδικασία.

Πηγή: https://economu.wordpress.com

Kidspiration (Ελληνικό)

155.00

Το Ελληνικό Kidspiration είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σας βοηθά να κατασκευάζετε διαγράμματα εννοιών (χάρτες εννοιών)
Το Kidspiration είναι ένα ανοιχτό λογισμικό για εννοιολογική χαρτογράφηση και αφορά παιδιά νηπιαγωγείου έως και παιδιά της τρίτης τάξης δημοτικού. Μπορεί να αξιοποιηθεί και να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μάθετε πως.

Κοινή χρήση:

Περιγραφή

Λογισμικό Xαρτογράφησης Εννοιών

Το Kidspiration (Ελληνικό) είναι λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο βοηθά τα παιδιά να εκφράσουν, να οργανώσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους. Χρησιμοποιώντας τις αρχές της «οπτικής μάθησης» (visual learning) οι μαθητές αναπτύσσουν τη δυνατότητά τους να κατασκευάζουν σενάρια, να οργανώνουν πληροφορίες, να κατανοούν έννοιες και να εκφράζουν και να μοιράζονται τις σκέψεις τους. Το πρόγραμμα παρέχει δύο βασικά μέσα για την προσέγγιση της γνώσης: το “Picture view” και το “Writing view”. Στην πρώτη περίπτωση το λογισμικό προσφέρει μία ιδιαίτερα φιλική δι-επιφάνεια χρήσης, στην οποία το παιδί μπορεί να βρει διάφορες εικόνες και σύμβολα από τις λεγόμενες «βιβλιοθήκες συμβόλων» και να προχωρήσει στη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που έχει σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός. Στη δεύτερη περίπτωση, η οποία βρίσκεται σε άμεση σχέση με την πρώτη, το παιδί έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει λέξεις.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει δημιουργήσει ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του αποκλειστικά για το Kidspiration. Υπάρχουν παραδείγματα για χρήση του Kidspiration σε όλα τα μαθήματα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου πατώντας εδώ

Τι νέο υπάρχει στην Ελληνική Έκδοση του Kidspiration:

  • υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης των καινούριων εικόνων και συμβόλων στα ελληνικά.
  • υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης τουλάχιστον 1250 υφιστάμενων εικόνων και συμβόλων στα ελληνικά στις βιβλιοθήκες
  • έχουν εξελληνιστεί όλες οι δραστηριότητες που υπάρχουν στο λογισμικό
  • έχουν προστεθεί περισσότερες από 50 νέες δραστηριότητες
    δημιουργήθηκε ελληνικό εγχειρίδιο

Άρθρο σχετικό με την χρήση του Kidspiration εδώ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Ευθύνη καλής λειτουργίας

Την ευθύνη για την καλή λειτουργία του προϊόντος έχει ο κατασκευαστής του.

Διαδικασία εγκατάστασης

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, σας αποστέλλουμε email με την ακριβή διαδικασία εγκατάστασης.