Οι εκπαιδευτικές διαδραστικές εφαρμογές εξελίσσονται συνεχώς, δίνοντας  τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εμπλέξει ενεργά και εποικοδομητικά τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.

Με τη χρήση καλά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τους μαθητές του να εμπεδώσουν έννοιες που διδάσκονται στο καθημερινό μάθημα, είτε στα πλαίσια εξατομικευμένης διδασκαλίας ή της καθημερινής μελέτης του μαθητή, είτε ομαδικής με τη προβολή της οθόνης του υπολογιστή.

Παράλληλα, αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την υποβοήθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι από τα βασικότερα κριτήρια επιτυχίας των εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού, ο οποίος καθορίζει, εάν και κατά πόσον η εφαρμογή θα βρει ανταπόκριση για το οποίο σχεδιάστηκε ή θα εγκαταλειφθεί ως ένα δύσχρηστο και μη εύκολα αξιοποιήσιμο προϊόν. Ως βασικές σχεδιαστικές αρχές των ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών εφαρμογών συνοπτικά αναφέρονται:

 • Το φιλικό, απλό στη χρήση, interface για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
 • Η ύπαρξη καλά δομημένου και λειτουργικού υλικού.
 • Η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης προς τον μαθητή.
 • Η ποικιλότροπη παρουσίαση πληροφοριών, καθώς και η πολλαπλή αναπαράσταση της ίδιας έννοιας ή φαινομένου.
 • Η ύπαρξη ευέλικτων εργαλείων πλοήγησης (πίνακας περιεχομένων, πρόσβαση σε μενού επιλογών).
 • Η ύπαρξη διαβαθμισμένων δραστηριοτήτων ως προς το βαθμό δυσκολίας.
 • Ο σχεδιασμός οθονών με αισθητικά γραφικά, κατάλληλα και προσαρμοσμένα στην ηλικία των μαθητών.
 • Τα πολυμεσικά χαρακτηριστικά (γραφικά, εικόνα, κίνηση, ήχο, ανθρώπινη φωνή) για τη δημιουργία πλούσιου πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος μάθησης με σκοπό τον εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας.
 • Το ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης με εναλλακτικές τεχνικές μετάδοσης της γνώσης έτσι, ώστε το διδασκόμενο θέμα να εξαντλείται από τη πλευρά των διαφορετικών δραστηριοτήτων, να μην γίνεται στείρα μετάδοση γνώσης, έστω και αν χρησιμοποιούνται τα πολυμέσα μετάδοσης, και ο μαθητής να μην πλήττει.
 • Διατήρηση αρχείου χρήσης από τον μαθητή για την παρακολούθηση της επίδοσης από τον ίδιο τον μαθητή αλλά και τον εκπαιδευτικό.

50% ΕΚΠΤΩΣΗ Πακέτο εκπαιδευτικών λογισμικών για δημοτικά σχολεία

132.00

Το πακέτο περιλαμβάνει 9 CD:

 • Σειρά ΠΑΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 6 CD
 • Εργαστήρι γλώσσας
 • Ιδεοκατασκευές
 • Η Χώρα των Λενού

Η αγορά του πακέτου είναι εφάπαξ (δεν υπάρχει κόστος ανανέωσης της χρήσης του).

Η αγορά του πακέτου συνοδεύεται από 2 άδειες χρήσης (για εγκατάσταση σε 2 υπολογιστές). Για επιπλέον άδειες χρήσης, το κόστος ανά άδεια είναι 4,00€.

Δεν χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο για να «τρέξουν» τα προγράμματα.

Κοινή χρήση:
Περιγραφή
Τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο πακέτο που απευθύνεται για χρήση από δημοτικό σχολείο εμπλουτίζουν και υποστηρίζουν την καθημερινή διδασκαλία όλων των μαθημάτων της κάθε μία τάξης του Δημοτικού Σχολείου, βάσει του Αναλυτικού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, και προσφέρουν  επιπλέον άσκηση σε δεξιότητες της γραμματικής, της έκθεσης αλλά και στη γλώσσα και στα μαθηματικά της Α’ και Β’ Δημοτικού. Περιλαμβάνονται: Α. Σειρά Πάω Δημοτικό: 6 Λογισμικά, ένα για κάθε μία τάξη του Δημοτικού με όλα τα μαθήματα.
Ο εκπαιδευτικός επιλέγει το μάθημα της ημέρας, ανάλογα με τον στόχο του Αναλυτικού Προγράμματος, και εκτελεί με τους μαθητές του διαδραστικές δραστηριότητες που εφαρμόζουν τις έννοιες που τους διδάσκει. Η θεωρία που χρησιμοποιεί την ανακαλυπτική μέθοδο, υποστηρίζει των επίλυση των δραστηριοτήτων. Β. Εργαστήρι της Γλώσσας: Γραμματική και συντακτικό μέσα από διαδραστικό παιχνίδι για χρήση από την Γ’ Δημοτικού.
Ο εκπαιδευτικός επιλέγει γραμματικά φαινόμενα και επιλύει μαζί με τους μαθητές του τις διαφορετικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο θέμα. Μπορεί επίσης να παρουσιάσει τη θεωρία που αφορά το εκάστοτε φαινόμενο. Γ. Ιδεοκατασκευές: Ψηφιακός βοηθός στη μεθοδολογία συγγραφής Αφηγηματικών και Περιγραφικών Εκθέσεων
Οι «Ιδεοκατασκευές» βοηθούν στην εξοικείωση των μαθητών με τη μεθοδολογία συγγραφής αφηγηματικών και περιγραφικών εκθέσεων. Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού ο οποίος μπορεί να παρουσιάσει τα βήματα δημιουργίας μιας έκθεσης στους μαθητές και να τους ζητήσει στη συνέχεια να γράψουν μια έκθεση που επιθυμούν ή που τους έχει αναθέσει. Δ. Η Χώρα των Λενού: Γλώσσα και Μαθηματικά για την Α’ και Β’ Δημοτικού
Διαδραστικό παιχνίδι με διασκεδαστικούς ήρωες που βοηθούν τους μαθητές να πλοηγηθούν στη χώρα των Λενού ανακαλύπτοντας και εμπεδώνοντας έννοιες της γλώσσας και των μαθηματικών. Για μαθητές Α’ και Β’ Δημοτικού αλλά και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.            
Σχετικά αρχεία

Shipping & Delivery