Η δυσαριθμησία είναι το ίδιο διαδεδομένη με την δυσλεξία; Ποιά είναι η διαφορά της δυσαριθμησίας με το μαθηματικό άγχος; Συνυπάρχει δυσλεξία και δυσαριθμησία; 

 

 

 

Συγγραφέας: Amanda Morin

Επιμέλεια: Daniel Ansari, PhD

Μετάφραση: Μηλιώνη Λία