Άρθρα σχετικά με τις εμπειρίες ατόμων με μαθησιακή διαφορετικότητα, αλλά και ατόμων που ζουν μαζί τους. Πως αντιλαμβάνονται την διαφορετικότητα, αλλά και πως αυτή η αντίληψη εξελίσσεται με την ηλικία.

Ενήλικες που έχουν πετύχει στον επαγγελματικό κλάδο που επέλεξαν. Διαβάστε ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της διαφορετικότητάς τους που τους έκαναν μοναδικούς στον τομέα τους;

Διαβάστε εμπειρίες γονέων . αδελφών αλλά και συζύγων σχετικά με τα θέματα που προκύπτουν στην καθημερινή συναναστροφή με άτομα με μαθησιακή διαφορετικότητα.

Εκπαιδευτικοί, πως βλέπουν εκείνοι την διαφορετικότητα μέσα από την καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική

Ενημερωθείτε για το πως μπορεί να προωθηθεί ένα μοντέλο θετικής σκέψης που θα επικεντρώνεται όχι στις δυσκολίες αλλά στα πλεονεκτήματα των διαφορετικών εγκεφάλων.