Ελληνική εταιρεία μελέτης ΔΕΠΥ 2.2.2019

Ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και διαταραχές συμπεριφοράς: Διαχείριση στο πλαίσιο προσχολικής και σχολικής αγωγής και ο ρόλος της παράλληλης στήριξης

"ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Π...

Continue reading