Μαθαίνω αλλιώς οριζόντιο

Μαθαίνω αλλιώς

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, ειδικούς επαγγελματίες που ασχολούνται με την μάθηση, γονείς που θέλουν να ανακαλύψουν τρόπους να περνούν στοχευμένο, ποιοτικό τρόπο με τα παιδιά τους, φοιτητές σχετικών τμημάτων.

Continue reading