Παιχνίδι και νοητική υστέρηση

Το παιχνίδι ως αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό μέσο για  παιδιά  με νοητική υστέρηση

Το παιχνίδι μπορεί άριστα να τους διδάξει όχι μόνο τις διάφορες δεξιότητες αλλά και να τα βοηθήσει σταδιακά να κατανοήσουν τις διάφορες καταστάσεις και  δράσεις των ενηλίκων

Continue reading