Η χρήση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, νέα εργαλεία μάθησης προσανατολισμένα στο μαθητή εισάγονται στις σχολικές τάξεις, προσφέροντας εκπαιδευτικές εμπειρίες που μεταβάλλουν τον μαθητή από απλό δέκτη γνώσης σε άτομο με ενεργό συμμετοχή στην εκπαίδευσή του.

Με την εισαγωγή της πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο επιτυγχάνεται η εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή καθώς έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τη χρήση του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού – διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

Με τη χρήση του υπολογιστή σε αυτή την ηλικία οι μαθητές ενθαρρύνονται:

 • Να προσεγγίζουν ένα σύνολο βασικών απλών εννοιών που αφορούν τη γενική δομή των υπολογιστικών συστημάτων.
 • Να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες και γνώσεις χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης καθώς και ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα.
 • Να απομυθοποιούν τον υπολογιστή και να τον χρησιμοποιούν ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας, έκφρασης αλλά και ως νοητικό εργαλείο και εργαλείο ανάπτυξης της σκέψης.
 • Να αναπτύσσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο ποικίλων ομαδικών – συνθετικών εργασιών
 • Να χρησιμοποιούν εφαρμογές πολυμέσων εκπαιδευτικού περιεχομένου και να εμπεδώνουν τις έννοιες που διδάσκονται στην τάξη.

Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται στην καθημερινή διδασκαλία των μαθησιακών περιοχών, σε συνδυασμό με τη βιωματική και τις άλλες μορφές εκπαίδευσης, έχοντας τη δυνατότητα:

 • Οργάνωσης της γωνιάς του υπολογιστή με ή χωρίς διαδραστικό πίνακα.
 • Υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Εμπλουτισμό και υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Έλεγχο της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης με την παρακολούθηση της πορείας των μαθητών μέσω του φακέλου του μαθητή/ομάδας/ τάξης με τις εργασίες που έχουν εκτελέσει.
 • Εκτύπωσης και αξιοποίησης πόρων των παιχνιδιών για χρήση αυτών σε άλλες μορφές εκπαίδευσης.

50% ΕΚΠΤΩΣΗ Πακέτο εκπαιδευτικών λογισμικών για παιδικούς σταθμούς – νηπιαγωγεία

175.00

Πακέτο ΑΚΤΙΝΕΣ v.5.0  CD:

 • Η αγορά του πακέτου είναι εφάπαξ (δεν υπάρχει κόστος ανανέωσης της χρήσης του).
 • Η αγορά του πακέτου συνοδεύεται από 3 άδειες χρήσης (για εγκατάσταση σε 3 υπολογιστές). Για επιπλέον άδειες χρήσης, το κόστος ανά άδεια είναι 20€.
 • Δεν χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο για να «τρέξουν» τα προγράμματα.
 • Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη απαίτηση για την χρήση και αξιοποίηση των ΑΚΤΙΝΩΝ. Προαιρετικά, μπορεί να αξιοποιηθεί διαδραστικός πίνακας.
Κοινή χρήση:
Περιγραφή
Το εκπαιδευτικό πακέτο ΑΚΤΙΝΕΣ-v5.0, το οποίο αποτελεί ένα σύνολο πολλών διαφορετικών προγραμμάτων, σχεδιάστηκε για να συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή των υπολογιστών στην προσχολική εκπαίδευση. Αποτελεί την πλέον πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής καθώς η πρώτη έκδοση του πακέτου ΑΚΤΙΝΕΣ σχεδιάστηκε το 1990. Η μεγάλη ανταπόκριση που είχε στον εκπαιδευτικό κόσμο αλλά και η ανάγκη προσαρμογής στα νέα εκπαιδευτικά και τεχνολογικά δεδομένα (νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, νέες σχεδιαστικές δυνατότητες) οδήγησε στην επανέκδοση της αρχικής εφαρμογής ανανεωμένη ως προς το υλικό, ύστερα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς που το εφάρμοσαν, καθώς και ως προς τα γραφικά και τον σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ΑΚΤΙΝΩΝ-v5.0 εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών εννοιών που διδάσκονται στο χώρο του νηπιαγωγείου και επιτρέπει τη χρήση διαδραστικού πίνακα. Αναλυτικές πληροφορίες Με τη χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου ΑΚΤΙΝΕΣ-v5.0 σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές εγκατεστημένους στο χώρο του νηπιαγωγείου ή της τάξης, δημιουργείται η «Γωνιά του Υπολογιστή» της οποίας η βασική αρχή είναι: Μάθηση μέσα από το Παιχνίδι. Τα κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού πακέτου ΑΚΤΙΝΕΣ-v5.0 είναι τα ακόλουθα:
 • Λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου βάσει του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
 • Αποτελείται από 112 προγράμματα κατανεμημένα στις εξής περιοχές:
  • Άνθρωπος-Προσανατολισμός
  • Περιβάλλον
  • Αντικείμενα
  • Μαθηματικές έννοιες
  • Ελληνική Γλώσσα
  • Αγγλική Γλώσσα
 • Τα παιχνίδια έχουν σχεδιαστεί για να εμπλουτίσουν και υποστηρίξουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για το νηπιαγωγείο, ενώ παράλληλα:
 • Δημιουργούν πολυμεσικό περιβάλλον με ήχο, ανθρώπινη φωνή, εικόνα, γραφικά, animation.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με διαδραστικό πίνακα.
 • Περιλαμβάνουν παιχνίδια διαφόρων τύπων όπως:
  • Προγράμματα Εξάσκησης (πίνακες διπλής εισόδου, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, ταξινόμησης, ομαδοποίησης),
  • Προγράμματα Παρουσίασης,
  • Εκπαιδευτικά παιχνίδια,
  • «Ανοικτά» προγράμματα που προσφέρουν ελεύθερο περιβάλλον δημιουργίας.
Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να :
 • Εμπλουτίσουν και να υποστηρίξουν το καθημερινό τους μάθημα.
 • Παρακολουθήσουν τη χρήση των προγραμμάτων από τα παιδιά/ομάδες παιδιών
 • Εκτυπώσουν γραφικά των παιχνιδιών για να τα χρησιμοποιήσουν σε άλλες μορφές εκπαίδευσης.
 • Υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Απαιτήσεις επιπλέον εξοπλισμού: Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη απαίτηση για την χρήση και αξιοποίηση των ΑΚΤΙΝΩΝ. Προαιρετικά, μπορεί να αξιοποιηθεί διαδραστικός πίνακας.                
Σχετικά αρχεία

Shipping & Delivery