ΝΕΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

1 Ιουνίου 2020

(450 ωρών – Ετήσιο)

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του νέου μοριοδοτούμενου προγράμματος “Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες” με εξ αποστάσεως παρακολούθηση.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στις βασικές έννοιες της Eιδικής Aγωγής και των Eιδικών Mαθησιακών Δυσκολιών (ΕΜΔ).

Έναρξη: 1 Ιουνίου 2020

Διάρκεια: Ετήσιο (450 ώρες)

Υποβολή αιτήσεων: Μέχρι τις 25 Μαΐου 2020

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58, ιι – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων) 2 μονάδες
  • Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων)
  • Μοριοδότηση για το διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57, ιι – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων) 2 μονάδες
  • Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60 – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων) 2 μονάδες
  • Μοριοδότηση στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (N.4547/2018, ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24, ββ – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων) 0.5 μονάδες

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες/ουσες μετά το πέρας της επιμόρφωσης:

  • θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τις κατηγορίες της ειδικής αγωγής,
  • θα κατανοήσουν τη συγκρότηση της έννοιας και της κατηγορίας των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δυσκολίες διαφοροποιούνται από την σχολική αποτυχία,
  • θα κατανοήσουν τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και θα εξοικειωθούν με την αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών και εργαλείων αξιολόγησης,
  • θα έρθουν σε επαφή με κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για εφαρμογή είτε στο πλαίσιο της γενικής τάξης είτε στο πλαίσιο των τμημάτων ένταξης και της ατομικής διδασκαλίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

– Στο τηλέφωνο: 6944791624
– Μέσω email: spadeli@edlit.auth.grpapamichaela@outlook.com.gr
– Στην επίσημη σελίδα του προγράμματος