Ποια είναι η πιο αποπροσανατολιστική ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας για την επιλογή σπουδών / επαγγέλματος;

Φυσικά το θέμα σηκώνει πολύ μεγάλη ανάλυση αλλά επειδή είναι στα πλαίσια του ενός λεπτού έμπνευση το αναφέρω επιγραμματικά, ευχαρίστως να το συζητήσουμε με όποιον /α θέλει διεξοδικότερα