Αρχική Άρθρα Το λογισμικό Inspiration και η εκπαιδευτική του αξιοποίηση

Το λογισμικό Inspiration και η εκπαιδευτική του αξιοποίηση

787
0

Παρουσίαση του λογισμικού Inspiration και η πρακτική εφαρμογή του μέσα στην σχολική τάξη. Κατάλληλο για τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, τυπικής αλλά και ειδικής εκπαίδευσης. Προωθεί την νοητική χαρτογράφηση και αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο για τις μετέπειτα σπουδές. Με πολλά πρόσθετα εργαλεία με πρότυπα ανάλογα με την θεματική ενότητα.

Υπάρχει και το λογισμικό Kidspiration, που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, έχει πιό απλή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, με βιβλιοθήκη ανάλογης ηλικίας. Κυκλοφορεί και με ελληνικό μενού και βιβλιοθήκη.

Πηγή: Μαύρου Κατερίνα

Κάντε εγγραφή στο newsletter, για να σας κρατάμε ενήμερους με πολλά πολλά ενδιαφέροντα νέα, σεβόμενοι πάντα την ιδιωτικότητά σας και τις αρχές του GDPR.

Εγγραφή στο Newsletter

Inspiration

99.00

Inspiration είναι ένα πρόγραμμα που σας βοηθά να κατασκευάζετε διαγράμματα εννοιών (χάρτες εννοιών). Το inspiration είναι ένα ανοικτό λογισμικό για εννοιολογική χαρτογράφηση και αφορά μαθητές Στ΄δημοτικού μέχρι φοιτητές και εργαζόμενους.

Κοινή χρήση:

Περιγραφή

Λογισμικό νοητικής χαρτογράφησης

Το λογισμικό Inspiration, βοηθά μαθητές να εκφράσουν, να οργανώσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους. Χρησιμοποιώντας τις αρχές της “οπτικής μάθησης” οι μαθητές αναπτύσσουν την ικανότητά τους να κατασκευάζουν σενάρια. Ακόμη να οργανώνουν τις πληροφορίες, να κατανοούν έννοιες και να εκφράζουν και να μοιράζονται τις σκέψεις τους.

Το λογισμικό Inspiration,  είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και εύχρηστα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης. Το πρόγραμμα αυτό δίνει την δυνατότητα σχεδίασης εννοιολογικών χαρτών οποιουδήποτε τύπου. Ταυτόχρονα παρέχει έτοιμες βιβλιοθήκες με διάφορα θέματα, κάθε μια από τις οποίες περιέχει αρκετές φωτογραφίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους χάρτες. Παράλληλα ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει καινούργιες βιβλιοθήκες από τις ήδη υπάρχουσες ή και άλλες με άλλα θέματα. Ο καταιγισμός και η οργάνωση των εννοιών και η χαρτογράφηση των ιδεών αναφέρονται ως πρωταρχικές λειτουργίες του προγράμματος στο εγχειρίδιο του χρήστη.

Η χαρτογράφηση εννοιών είναι ένα δυναμικό γνωστικό εργαλείο, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, προωθώντας νέους μαθησιακούς στόχους. Μερικοί από αυτούς είναι υψηλού επιπέδου γνωστικές ικανότητες, επίλυση προβλήματος, συνεργατική εργασία σε σύνθετα έργα, ανάπτυξη δημιουργικής (αποκλίνουσας) και κριτικής σκέψης (συγκλίνουσας). Επίσης αναπτύσσονται μεταγνωστικές ικανότητες που επιτρέπουν τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησης από τον ίδιο τον μαθητή (Δημητρακοπούλου 2001) συμβάλλοντας έτσι σε μια ενεργητική και αποτελεσματική μάθηση. Αποτελεί επίσης για τον εκπαιδευτικό ένα πολυδιάστατο μέσο οργάνωσης και παρουσίασης του μαθήματος στην τάξη. Είναι ένα αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση και αναπαράσταση των πρότερων γνώσεων των μαθητών. Αλλά και ένα εργαλείο αξιολόγησης της μάθησης και της εξέλιξης της γνωστικής αλλαγής μετά την διδακτική παρέμβαση.

Το Παιδαγωγικού Ινστιτούτο Κύπρου έχει δημιουργήσει ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του αποκλειστικά για το Inspiration. Υπάρχουν παραδείγματα για χρήση του Inspiration σε όλα τα μαθήματα.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Ευθύνη καλής λειτουργίας

Την ευθύνη για την καλή λειτουργία του προϊόντος έχει ο κατασκευαστής του.

Αγγλικό

Το μενού του προγράμματος είναι στα Αγγλικά. Επισυνάπτεται έντυπο μενού στα Ελληνικά.

Διαδικασία εγκατάστασης

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, σας αποστέλλουμε email με την ακριβή διαδικασία εγκατάστασης.