Αυτορύθμιση
Αυτορύθμιση

Μήπως το παιδί μου έχει δυσκολίες αυτορρύθμισης;

Μπορώ να το βοηθήσω μέσα από το παιχνίδι!