Άρθρα σχετικά με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αρθρογραφούν εκπαιδευτικοί τυπικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής αλλά και ειδικοτήτων. Περιλαμβάνονται άρθρα σχετικά με τον εντοπισμό μαθητών με μαθησιακή διαφορετικότητα, τεχνικές παρέμβασης και ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών μελέτης.

Καθηγητές ξένων γλωσσών, γράφουν σχετικά με την διδακτική προσαρμογή έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι μαθησιακές διαφορετικότητες. Καθηγητές μουσικής και φυσικής αγωγής γράφουν σχετικά με χαρακτηριστικά εντοπισμού μαθησιακής διαφορετικότητάς από την οπτική της δικής τους ειδικότητας.

Αναγνωρίζοντας τους μαθητές που μαθαίνουν διαφορετικά, πως μπορεί ο εκπαιδευτικός να προσαρμόσει την διδασκαλία αλλά και την αξιολόγησή του; Πως μπορεί να ενημερώσει τους γονείς;  Πως προσεγγίζει και εξηγεί στον μαθητή;

4 φορές την βδομάδα για 7 βδομάδες και………

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣΑπευθύνεται σε μαθητές Ε' και Στ' δημοτικού αλλά και μαθητές Α΄ Γυμνασίου με δυ...

Continue reading

Μάθε να κάνεις εύκολα και γρήγορα πράξεις με τον τρόπο που σε βολεύει καλύτερα

Πρόκειται για διαδραστικά ψηφιακά βιβλία τα οποία περιέχουν animation videos με οδηγίες και λυμένα ...

Continue reading

Ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη της καθημερινής μελέτης για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και το Νηπιαγωγείο

Οι εκπαιδευτικές διαδραστικές εφαρμογές δίνουν  τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να υποστηρίξει αποτε...

Continue reading

Παιγνιώδη εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθητές με γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) έχουν ελλείματα στον μαθησιακό, αντιληπτικό, ψυχοκινητικό  κ...

Continue reading