Σας ετοιμάζουμε, διαδραστικές, πρακτικές παρουσιάσεις με ποικιλία υλικών τόσο έντυπων, όσο και ψηφιακών, για παρέμβαση και αξιολόγηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αρχίζουμε να σας παρουσιάζουμε τους ομιλητές μας και το περιεχόμενο των παρουσιάσεών τους. Μερικές παρουσιάσεις μπορεί να συμπτυχθούν λίγο στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη. 

Σουζάνα Παντελιάδου

Περίληψη

Η Δοκιμασίας Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης (ΔΑΔΑ) είναι η μοναδική σταθμισμένη δοκιμασία αξιολόγησης αναγνωστικής  επίδοσης στην ελληνική γλώσσα, για μαθητές από την Α’ Δημοτικού έως την Γ’ Γυμνασίου.

Βασικός στόχος είναι ο έγκυρος και αξιόπιστος εντοπισμός εκείνων των μαθητών που για οποιονδήποτε λόγο δεν ανταποκρίνονται στην τυπική διδασκαλία αποτελεσματικά και καθυστερούν στην ανάπτυξη των αναγνωστικών τους δεξιοτήτων.

Η ΔΑΔΑ εξασφαλίζει τη σφαιρική αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης, καθώς αξιολογούνται οι τρεις δεξιότητες της αναγνωστικής επίδοσης: της αποκωδικοποίησης, της αναγνωστικής ευχέρειας και της αναγνωστικής κατανόησης. Πρόκειται για απαραίτητη δοκιμασία που συμβάλλει στη διαγνωστική εκτίμηση των Ειδικών Αναγνωστικών Δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας, με την παροχή σταθμισμένων μέσων όρων για όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και ορισμού της ποσοστιαίας θέσης, που επιτρέπει τον προσδιορισμό της βαρύτητας της αναγνωστικής δυσκολίας των μαθητών.

Τέλος, παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των λαθών και των αναγνωστικών συμπεριφορών, ώστε να επιτρέπεται η ποιοτική ανάλυση των αναγνωστικών λαθών και στη συνέχεια ο σχεδιασμός κατάλληλης διδασκαλίας. Ένα έγκυρο  και απαραίτητο εργαλείο για όσους εμπλέκονται στην αξιολόγηση και τη διδασκαλία παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την εισήγηση, μαζί με τις υπόλοιπες της διημερίδας  δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες