(Διαδυκτυακό σεμινάριο διάρκειας 5,5 ωρών)

Πώς θα διαβάζατε τις λέξεις: cobra, Kitten, dockcharacter, queen;

Ακούμε /k/,αλλά βλέπουμε διαφορετικά γραφήματα.

Η Αγγλική γλώσσα παρουσιάζει πληθώρα ανώμαλων λέξεων, εξαιρέσεων αλλά και φωνολογικών ιδιαιτεροτήτων. Στα Αγγλικά, αυτό που γράφουμε δε συμβαδίζει πάντοτε με αυτό που διαβάζουμε. Αντίθετα, στην ελληνική γλώσσα, σχεδόν πάντοτε, γράφουμε ό,τι ακούμε και διαβάζουμε αυτό που βλέπουμε (φωνολογικά ομαλή γλώσσα).

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες που παρουσιάζουν οι Έλληνες μαθητές στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, χρειάζεται η εφαρμογή μιας εξειδικευμένης μεθόδου. Η μέθοδος αυτή οφείλει να τηρεί τις παρακάτω παραμέτρους:

 • να εξοικειώνει το μαθητή με τα γραφήματα (γράμματα) και τα φωνήματα (ήχους) της Αγγλικής γλώσσας
 • να είναι πολυαισθητηριακή, δηλαδή η διδασκαλία να ενεργοποιεί όλα τα αισθητηριακά κανάλια (οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό)
 • να εξασκεί το παιδί πρωτίστως στην ανάγνωση και στην οπτική αναγνώριση συλλαβών και λέξεων.

Στόχος της διαδυκτυακής ημερίδας είναι να προωθήσουμε και να υποστηρίξουμε την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στην εκπαίδευση, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους καθηγητές αγγλικών και ειδικούς παιδαγωγούς το επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάζονται τα εξής θέματα:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Θεωρητικό υπόβαθρο

 • Νευροαναπτυξιακές διαταραχές (Μαθησιακές Δυσκολίες, Διαταρραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Διαταραχή Αυτιστικού φάσματος Υψηλής λειτουργικότητας).
 • Διαφορές ανάμεσα στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Γιατί οι Έλληνες μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες δυσκολεύονται τόσο πολύ στα αγγλικά;
 • Τι σημαίνει πολυαισθητηριακή διδασκαλία και γιατί χρειάζεται να την ενσωματώσουμε στη διδασκαλία μας;

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Τεχνικές παρέμβασης στον τομέα της φωνολογικής επίγνωσης (ανάγνωση και ορθογραφία).

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Τεχνικές παρέμβασης στη γραμματική

Απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες (καθηγητές αγγλικής φιλολογίας και ειδικούς παιδαγωγούς)

Πότε;
Η ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι την Σάββατο 26 Φλεβάρη 2022

Ώρα: 11.00π.μ.- 16:30μ.μ

Διάρκεια: 5,5 ώρες

Πού: Διαδυκτυακή πλατφόρμα zoom meeting

Κόστος συμμετοχής:

για ατομικές εγγραφές: 120 ευρώ,

για εγγραφές μέχρι 10 Φλεβάρη κόστος συμμετοχής 100 ευρώ

περισσότερες απο 2 εγγραφές : 95 ευρώ

(Είναι απαραίτητη η εγγραφή σας πριν την έναρξη του σεμιναρίου είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 210/8145670).

Παροχές:

 • σημειώσεις
 • διδακτικό υλικό
 • χρήσιμοι συνδέσμοι
 • έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
 • σύγχρονη βιβλιογραφία,
 • βεβαίωση παρακολούθησης

θα είναι διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς για προσωπική χρήση.