Ένα εξαιρετικό βίντεο που περιγράφει την δυσλεξία από μια διαφορετική θετική οπτική. Μήπως είναι καιρός να δούμε την δυσλεξία κάπως έτσι;

Λόγω του ότι άτομα με δυσλεξία μπορεί να έχουν δυσκολευτεί ιδιαίτερα στην εκμάθηση αγγλικών, κάναμε υπότιτλους στο συγκεκριμένο βίντεο, αλλά και στα περισσότερα από αυτά που ανεβάζουμε, προκειμένου να τα δουν και να τα κατανοήσουν και άτομα που δεν γνωρίζουν καλά αγγλικά.

Πηγή: Dyslexia.io, British Dyslexia Association

Απόδοση: Μηλιώνη Λία