Η Περιφέρεια Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, διοργάνωσε σήμερα, τηλεσυνάντηση για να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, αλλά και τους γονείς, σχετικά με την διαδικασία προφορικής εξέτασης στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Εξαιρετική η πρωτοβουλία, που αποσαφηνίζει ζητήματα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής, τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις των υποψηφίων.