Ένα βίντεο που εξηγεί με πρακτικό και χειροπιαστό τρόπο την κάθετη διαίρεση.