Σας ετοιμάζουμε, διαδραστικές, πρακτικές παρουσιάσεις με ποικιλία υλικών τόσο έντυπων, όσο και ψηφιακών, για παρέμβαση και αξιολόγηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αρχίζουμε να σας παρουσιάζουμε τους ομιλητές μας και το περιεχόμενο των παρουσιάσεών τους. Μερικές παρουσιάσεις μπορεί να συμπτυχθούν λίγο στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη.


Παρασκευά Μαγδαληνή

Μια τάξη αλλιώς… με τα εργαλεία της Microsoft (learning tools)
Σε όλες τις τάξεις οι δάσκαλοι χρειάζεται να διδάξουν παιδιά που είναι διαφορετικά μεταξύ τους τόσο ως προς τα βιώματα και τις εμπειρίες όσο και ως προς τις μαθησιακές τους ανάγκες. Καθημερινά λοιπόν έρχονται αντιμέτωποι με την ανάγκη να οργανώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία με τέτοιο τρόπο που να καλύψει αυτές τις διαφορετικές απαιτήσεις. Σε μια εποχή που η τεχνολογία προοδεύει διαρκώς και δημιουργούνται εργαλεία και εφαρμογές που στόχο έχουν να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη, προβάλει επιτακτική η ανάγκη οι νέες τεχνολογίες να τεθούν στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και να αποτελέσουν όπλο αλλά και σύμμαχο για εκπαιδευτικούς και παιδιά. Τα εργαλεία εκμάθησης της Microsoft είναι δωρεάν εργαλεία που εφαρμόζουν δοκιμασμένες τεχνικές για τη βελτίωση της ανάγνωσης και γραφής από άτομα, ανεξάρτητα από την ηλικία ή τις δυνατότητές τους. Τα εργαλεία αυτά βελτιώνουν την κατανόηση, ενθαρρύνουν την ανεξάρτητη ανάγνωση και είναι εύχρηστα και λειτουργικά.

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την εισήγηση, μαζί με τις υπόλοιπες της διημερίδας  δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες