Μπορούν όλοι να μάθουν μουσική;

Ποιοι είναι οι  προβληματισμοί στην εκμάθηση μουσικής σύμφωνα με καθηγητές μουσικής τόσο δημόσιας όσο και ιδιωτικής εκπαίδευσης; Προβληματισμούς που ζητούν απαντήσεις, αλλά και πρακτικούς τρόπους διδακτικών μεθόδων, έτσι ώστε η διδασκαλία μουσικής να γίνει μια ευχάριστη και αποδοτική μαθησιακή διαδικασία.

Ερωτήσεις

Ερωτήσεις

  • Μπορεί ένας μαθητής με μαθησιακή διαφορετικότητα να μάθει μουσική;
  • Ποιες είναι εκείνες οι δεξιότητες που μπορεί να μπλοκάρουν την μάθηση;
  • Μπορεί ένα μαθητής να μάθεi με τον κλασσικό τρόπο διδασκαλία μουσικής;
  • Πρέπει να προσαρμόσει την διδασκαλία του ή να μην ασχοληθεί καθόλου με τον μαθητή ;
  • Για κάποια λεπτά ο μαθητής χάνεται και στον χώρο και στον χρόνο.  Είναι αυτό σύμπτωμα  και αν ναι τι μπορώ να κάνω;
  • Έχει η δυσλεξία σχέση με την μουσικότητα;
  • Πόσο πρέπει να επιμένεις στην εκμάθηση της τεχνικής σε ένα μαθητή με δυσκολίες;
  • Είναι οι μουσικές νότες πιo εύκολες από τα γράμματα;
  • Ποιό μουσικό όργανο είναι ευκολότερο για εκμάθηση;
Πως επηρεάζει λοιπόν η μαθησιακή διαφορετικότητα την εκμάθηση μουσικής;

Τα άτομα που μαθαίνουν διαφορετικά,  αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, στην εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης μιας γλώσσας.Οι δυσκολίες αυτές πηγάζουν από την δυσκολία στην ικανότητα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης των λέξεων. Δηλαδή την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί τα επιμέρους γράμματα μιας λέξης, αλλά και να συνθέτει την λέξη από τα επιμέρους γράμματα. Η ίδια δυσκολία λοιπόν που αντιμετωπίζουν τα δυσλεκτικά άτομα με τα γράμματα και τις λέξεις, μπορεί να αντιμετωπίσουν με τις νότες και τα μουσικά σύμβολα.

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και εκμάθηση μουσικής

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και εκμάθηση μουσικής

Η μαθησιακή διαφορετικότητα, όμως δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στην δυνατότητα του ατόμου να μάθει μουσική. Οι καθηγητές μουσικής, όταν είναι πληροφορημένοι και ευαισθητοποιημένοι, μπορούν να εντοπίσουν μαθητές με δυσκολίες αλλά και να προσαρμόσουν την διδασκαλία τους έτσι ώστε να εξομαλυνθούν οι όποιες δυσκολίες.

Χαρακτηριστικά μαθησιακής διαφορετικότητας σχετικά με την μουσική

Ο μαθητής μπορεί να :
1. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο για εκμάθηση των κινήσεων στα δάχτυλα.
2. Παρόλο που είναι έξυπνος, χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο και εξάσκηση
3. Στο μάθημα καταλαβαίνει και παίζει το κομμάτι, όταν πάει σπίτι δεν θυμάται τίποτα για να επαναλάβει
4. Διασπάται πολύ συχνά στην διάρκεια του μαθήματος
5. Δεν καταλαβαίνει τις έννοιες του πάνω κάτω, ψηλά χαμηλά
6. Ο μαθητής μένει πολύ καιρό στο στάδιο εκμάθησης νότα νότα και δεν μπορεί να δει ή να ακούσει ολόκληρες τις μουσικές προτάσεις (γράμμα γράμμα αλλά δεν μπορεί να πει ολόκληρη την λέξη)
7. Μπορεί να έχει πλήρη και τέλεια γνώση του αντικειμένου, χωρίς να μπορεί να επαναλάβει τις λεπτομέρειες.
8. Πολλά παιδιά έχουν δυσαριθμησία, τότε θα έχει ιδιαίτερες δυσκολίες στην ανάγνωση από τις νότες και στο να επαναλάβει ένα ρυθμό
9. Δυσκολία στην σωστή ανάγνωση νότας
10. Παραλείπει ή αλλάζει νότες
11. Μπερδεύει τις γραμμές του πενταγράμμου
12. Μπερδεύει την φορά από τις νότες και τα κλειδιά
13. Δεν μπορεί να ξεχωρίσουν ρυθμούς που μοιάζουν μεταξύ τους
14. Δεν μπορεί να αντιληφθεί και να διορθώσει τα λάθη του
15. Δεν μπορεί να μάθει πληροφορίες με την σειρά
16. Τροποποιεί το κομμάτι, βάζοντας στοιχεία της φαντασίας του

Παρόλες όμως τις δυσκολίες, καθένας μπορεί να μάθει μουσική, αρκεί να διδαχθεί με διαφορετικούς, πολυαισθητηριακούς τρόπους διδασκαλίας. Υπάρχουν λοιπόν μουσικοί, οι οποίοι δεν μπορούν να μάθουν μουσικά κομμάτια διαβάζοντας νότες, αλλά μόνο ακούγοντας το κομμάτι.

Πηγές:  Instrumental Music for Dyslexics: A Teaching Handbook by Sheila Oglethorpe, Music and dyslexia, British Dyslexia Association
Απόδοση: Μηλιώνη Λία