Το 3ο μέρος από μια σειρά 5 βίντεο του φορέα Made By dyslexia. Το βίντεο αυτό αναφέρεται στις δυσκολίες και της προκλήσεις που δημιουργεί ο δυσλεκτικός εγκέφαλος αλλά και τρόπους αντιμετώπισης των επιμέρους δυσκολιών μέσα στην τάξη