Δείτε μια σειρά από βίντεο φτιαγμένα από το φορέα Made By Dysxlexia, που στόχο έχει την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση σχετικά με την δυσλεξία. Είναι ένα βίντεο που ενθαρρύνει δυσλεκτικά παιδιά που δυσκολεύονται. Αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα αλλά και την μονοτονία μιας κοινωνίας χωρίς διαφορετικότητα.

Πηγή: Made by Dyslexia

Απόδοση: Μηλιώνη Λία

Related Posts