Ένα διαδικτυακό αλληλεπιδραστικό εργαλείο αξιολόγησης των μαθηματικών δεξιοτήτων μαθητών Δημοτικού  

Σας ετοιμάζουμε, διαδραστικές, πρακτικές παρουσιάσεις με ποικιλία υλικών τόσο έντυπων, όσο και ψηφιακών, για παρέμβαση και αξιολόγηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αρχίζουμε να σας παρουσιάζουμε τους ομιλητές μας και το περιεχόμενο των παρουσιάσεών τους. Μερικές παρουσιάσεις μπορεί να συμπτυχθούν λίγο στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη. 

Γιάννης Καραγιαννάκης

Περίληψη 

Στο πεδίο των αριθμητικών γνωστικών δεξιοτήτων, υπάρχει μια ξεκάθαρη έλλειψη ενός θεωρητικά-κατασκευασμένου διαγνωστικού εργαλείου το οποίο θα μπορούσε να χορηγηθεί συλλογικά καλύπτοντας  ένα μεγάλο εύρος αριθμητικών δεξιοτήτων σε ένα εύλογο ωστόσο χρονικό διάστημα χορήγησης. Το Τεστ Μαθηματικού Προφίλ & Δυσαριθμησίας (MathPro Test) επιχειρεί να καλύψει το παραπάνω κενό.

Το MathPro Test είναι βασισμένο σε ένα τετράπτυχο μοντέλο κατηγοριοποίησης των μαθηματικών δεξιοτήτων σύμφωνα με το οποίο οι δυσκολίες στην εκμάθηση των μαθηματικών μπορεί να οφείλονται σε δυσκολίες που σχετίζονται είτε με ειδικά αριθμητικά γνωστικά συστήματα (επίγνωση αριθμού) είτε με γενικά γνωστικά συστήματα που αφορούν διεργασίες οπτικο-χωρικές, μνήμης ή συλλογιστικής.

Το MathPro Test  περιλαμβάνει 18 συνολικά δραστηριότητες οι οποίες προσαρμόζονται αυτόματα στη σχολική βαθμίδα κάθε παιδιού. Θα συζητηθούν αποτελέσματα από τη στάθμιση του MathPro Test στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες αναφορικά με την εγκυρότητα, την αξιοπιστία, τον βαθμό ευαισθησίας του αναφορικά με τη σχολική βαθμίδα καθώς και την διακριτική του ισχύ.

Τα αποτελέσματα δείχνουν πως πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη δοκιμασία αριθμητικών δεξιοτήτων η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στην έρευνα όσο και στην εκπαίδευση. Τέλος θα συζητηθεί ο τρόπος επιλογής των στρατηγικών αντιμετώπισης των δυσκολιών στα Μαθηματικά  στη βάση των μαθηματικών προφίλ των μαθητών που παράγει το MathPro Test.

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την εισήγηση, μαζί με τις υπόλοιπες της διημερίδας  δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες