Πρόκειται για διαδραστικά ψηφιακά βιβλία τα οποία περιέχουν animation videos με οδηγίες και λυμένα παραδείγματα, πολυάριθμα φύλλα εργασίας, εκτυπώσιμο εποπτικό υλικό, διαδραστικές δραστηριότητες και κριτήρια αξιολόγησης.

  • Τα πρωτοποριακά animation videos εξηγούν τις μαθηματικές έννοιες και παρουσιάζουν με απλό και ευχάριστο τρόπο τις αντίστοιχες μαθηματικές διαδικασίες/στρατηγικές μέσω ειδικά σχεδιασμένων εποπτικών υλικών καθώς και με χρήση υλικών της καθημερινότητας. Συχνά περιέχουν εναλλακτικές τεχνικές ανάπτυξης μιας συγκεκριμένης μαθηματικής δεξιότητας/διαδικασίας προκειμένου να επιλέξει ο μαθητής τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στο μαθηματικό του προφίλ.
  • Τα πολυάριθμα φύλλα εργασίας στοχεύουν στην εφαρμογή και εκτεταμένη εξάσκηση των μαθηματικών διαδικασιών/στρατηγικών που παρουσιάζονται στα animation videos. Τα φύλλα εργασίας μπορούν να απαντηθούν σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.
  • Τo ειδικά σχεδιασμένo εποπτικό υλικό περιλαμβάνεται στο παράρτημα του κάθε e-WorkBook σε εκτυπώσιμη μορφή.
  • Οι διαδραστικές δραστηριότητες στοχεύουν στην χειροπιαστή εφαρμογή  των μαθηματικών διαδικασιών με κιναισθητικό τρόπο προκειμένου τις αφομοιώσουν αλλά και τις αυτοματοποιήσουν.
  • Τα πολλαπλά κριτήρια αξιολόγησης στοχεύουν στην επανάληψη και αξιολόγηση των στρατηγικών που έχουν προηγηθεί.

Κάθε e-WorkBook αποτελεί ένα αυτόνομο πρόγραμμα διδασκαλίας / παρέμβασης της αντίστοιχης θεματικής ενότητας.

H πρόσβαση στα  animation videos και στις διαδραστικές δραστηριότητες γίνεται με  είσοδο (login) του κατόχου κάθε e-WorkBook στην πλατφόρμα του MathPro Education.

Περισσότερες  πληροφορίες και αγορά στο https://bit.ly/3MJE1cd