Πως μπορούμε να βοηθήσουμε την φτωχή μνήμη εργασίας,  απαιτητική ανάγνωση.

Μνήμη εργασίας είναι η βραχύχρονη μνήμη που κρατάει την πληροφορία «στο μυαλό μας»  για πολύ μικρό χρονικό διάστημα,  έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες δοκιμασίες.

Π.χ. όταν καλούμαστε να κάνουμε την πράξη 6Χ4+4, η μνήμη εργασίας είναι αυτή που θα συγκρατήσει τους αριθμούς, ώστε να γίνουν οι πράξεις (πολλαπλασιασμός και πρόσθεση) και μετά να καταλήξουμε στο τελικό αποτέλεσμα.

Ανάγνωση και φτωχή μνήμη εργασίας

Ανάγνωση και φτωχή μνήμη εργασίας

Τι γίνεται λοιπόν, όταν δυσλεκτικά άτομα έχουν και αδύναμη μνήμη εργασίας και καλούνται να αναγνώσουν και κατανοήσουν μεγάλα ή απαιτητικά κείμενα;

Η φτωχή μνήμη εργασίας είναι πάντα υπερπλήρης, με αποτέλεσμα να διαγράφονται τα τρέχοντα για να χωρέσουν τα επόμενα.  

Έτσι οι πληροφορίες που έχουν διαβάσει, δεν φτάνουν όλες, ή δεν δεν φτάνουν την σωστή στιγμή, στο στάδιο επεξεργασίας.

Ειδικά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (όχι σχολικής)  εμπόδιο στην κατανόηση κειμένου και εν συνεχεία στην μάθηση, μπορεί να είναι η αδύναμη μνήμη εργασίας και όχι η ικανότητα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης των λέξεων. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί ενήλικες διαβάζουν ποιο εύκολα συγκεκριμένα κείμενα ή συγγραφείς από άλλους.

Φτωχή μνήμη εργασίας και εγκέφαλος

Φτωχή μνήμη εργασίας και εγκέφαλος

«Στρατηγικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να μειώσουμε τις απαιτήσεις της μνήμης εργασίας, είναι:

Να δούμε πρώτα την ταινία η οποία αναφέρεται στο βιβλίο που σκοπεύουμε να διαβάσουμε.

Να διαβάσουμε ή να ακούσουμε την περίληψη του κεφαλαίου, πριν να προχωρήσουμε στην επιμέρους ανάγνωσή του.

Να αναλύσουμε πρώτα δύσκολες και ασυνήθιστες λέξεις πριν προχωρήσουμε στην ανάγνωση κειμένου που τις περιλαμβάνει.»

Έτσι μειώνεται η ποσότητα πληροφοριών που θα πρέπει να συγκρατηθεί από την βραχύχρονη μνήμη κατά την διάρκεια της ανάγνωσης, ιδιαίτερα σε μεγάλα και πολύπλοκα κείμενα.
Δεν είναι λύση να μειώσουμε ή να απλοποιήσουμε τα μ

Μεγάλα και πολύπλοκα κείμενα μια και αυτά προσφέρουν πολλά (όπως λεξιλόγιο, σύνταξη, απεικονιστικός λόγος, εξάσκηση). Αρκεί να τα «αντιμετωπίσουμε» με διαφορετική προσέγγιση που θα εξομαλύνει τις δυσκολίες.

Πηγή: Dyslexic Advantage
Απόδοση: Μηλιώνη Λία