Είναι απλά αδέξιο ή υπάρχει κάτι παραπάνω;

Μπορώ να κάνω κάτι ή να περιμένω να περάσει;

Τι είναι η δυσπραξία και ποιες οι διαφορές τις από την δυσγραφία.

Απόδοση: Μηλιώνη Λία
Πηγή Understood.org