Πως μπορούν να βοηθηθούν μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες στην καθημερινή μελέτη μαθημάτων; 

Μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες και όχι μόνο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ηχογραφημένα ακουστικά σχολικά βιβλία, έτσι ώστε να ακούν τα κείμενα των σχολικών βιβλίων ακόμη και την ώρα που κάνουν ποδήλατο, περπατούν, ή κάνουν κάποια άλλη κινητική δραστηριότητα. 

Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, ότι σε άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαίτερα με υπερκινητικότητα, η ταυτόχρονη κίνηση, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην επικέντρωση της προσοχής τους στο ακουστικό ερέθισμα, με αποτέλεσμα την καλύτερη κατανόηση. Μαθητές και σπουδαστές με αναγνωστικές δυσκολίες,  μπορούν να βοηθηθούν ιδιαίτερα στην κάλυψη της ύλης μαθημάτων και γνωστικών αντικειμένων με μεγάλο όγκο κειμένων και σελίδων. Ηχογραφημένα μαθήματα τελευταίων τάξεων δημοτικού αλλά και γυμνασίου και λυκείου, όπως, θρησκευτικά, πολιτική και κοινωνική αγωγή, ιστορία, κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα τους μαθητές. 

Η εξοικείωση με αυτού του είδους την τεχνολογία, θα ανοίξει νέους ορίζοντες στην ανάγνωση, που σε συνδυασμό με άλλες εφαρμογές τεχνολογίας, θα προσφέρει αυτονομία σε άτομα με δυσκολίες.

Γνωρίστε τα σχολικά βιβλία σε Ακουστική Μορφή με την Auvril Education

Η Auvril Education είναι μία εταιρία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που έχει ως όραμα να προσφέρει σε κάθε άνθρωπο την ευκαιρία για ποιοτική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση μέσα από τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Η ποιοτική μάθηση έχει ως στόχο να θέσει σε λειτουργία και να ενεργοποιήσει το μυαλό με νέους τρόπους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία γεννιούνται οι μεγάλες ιδέες και ο κόσμος αρχίζει να αλλάζει προς το καλύτερο.

Τα Auvril Audiobooks

Τα εκπαιδευτικά βιβλία σε ακουστική μορφή είναι ένας αποτελεσματικός και καινοτόμος τρόπος ενίσχυσης της διαδικασίας μάθησης. Βοηθούν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην παραδοσιακή ανάγνωση βιβλίων.

Επιπρόσθετα, έχει αποδειχθεί ότι σε κάθε περίπτωση, όταν κάποιος ακούει αυτό που διαβάζει, βελτιστοποιείται η μαθησιακή του εμπειρία. Το αποτέλεσμα είναι η καλύτερη κατανόηση των νοημάτων, επομένως και η αποτελεσματικότερη απομνημόνευση των πληροφοριών ενός βιβλίου.

Η χρήση ακουστικών βιβλίων στη διαδικασία της μάθησης είναι η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό, η Auvril προσφέρει εκπαιδευτικά βιβλία Σχολικού και Πανεπιστημιακού Επιπέδου σε ακουστική μορφή.

Τι άλλο υπάρχει; 

Εκτός από τα σχολικά βιβλία, η εταιρεία διαθέτει μεγάλο αριθμό ακουστικών βιβλίων παραμυθιών, λογοτεχνικών, επιστημονικών, ψυχολογίας. 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο https://auvril.com/