Άρθρα, σχετικά με την μαθησιακή διαφορετικότητα. Αρθρογραφούν όλες οι ειδικότητες και ιδιότητες που εμπλέκονται με όλες τις μαθησιακές διαφορετικότητες. Εκπαιδευτικοί, ειδικοί παιδαγωγοί. ψυχολόγοι, γονείς, ενήλικοι.

“Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024” Διαδικτυακή συνάντηση της Περιφέρειας Εκπαίδευση Κεντρικής Μακεδονίας

Παρακολουθήστε παρακάτω την διαδικτυακή συνάντηση για τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2024 της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. ...

Continue reading

Κριτήρια Επιλογής Νευρογλωσσικών και Νευροψυχολογικών Εργαλείων / Selection Criteria of Neurolinguistic and Neuropsychological Tools

Τα νευρογλωσσικά και νευροψυχολογικά εργαλεία που προτείνονται από τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία είναι όχι μόνο πολλά από ποσοτικής α...

Continue reading

Λεκτική Ευχέρεια και Νευρογλωσσική / Νευροψυχολογική Αξιολόγηση Verbal Fluency and Neurolinguistic / Neuropsychological Evaluation

Ως Λεκτική Ευχέρεια (Verbal Fluency) ορίζεται η ικανότητα του ανθρώπου, ειδικότερα του Εγκεφάλου να εκμαιεύει διάφορες πληροφορίες και ...

Continue reading

4 φορές την βδομάδα για 7 βδομάδες και………

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣΑπευθύνεται σε μαθητές Ε' και Στ' δημοτικού αλλά και μαθητές Α΄ Γυμνασίου με δυ...

Continue reading

Διαχείριση Ετερόκλιτων Μαθητών στο Μάθημα της (Ξένης) Γλώσσας: Προκλήσεις και Πρακτικές

Το ζήτημα της καλύτερης δυνατής διαχείρισης των ετερόκλιτων μαθητών στη σχολική αίθουσα -πρέπει να- είναι διαρκώς παρόν σε συζητήσεις κ...

Continue reading

Νευροεπιστήμες, Νευρογλωσσολογία, Νευροψυχολογία: Αλληλένδετες ή / και Αντικρουόμενες / Neuroscience, Neurolinguistics, Neuropsychology: Interdependent or / and Contradictory

Προ ημερών καθόμουν ένα πρωινό στο γραφείο μου στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, όπου φιλοξενούμαι εδώ και περίπου μια διετία ως Εξωτερικός Συνεργάτης γι...

Continue reading

ΔΩΡΕΑΝ On-line Σεμινάριο «Χρήση καινοτόμων διδακτικών στρατηγικών, μεθόδων και τεχνολογιών για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες» μέσω της πλατφόρμας CORTTEX

Τι είναι; Το έργο CORTTEX έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα e-Learning για την ενίσχυση της κατάρτισης τω...

Continue reading