Ιωάννα Στρουμπούλη

Η Ιωάννα Στρουμπούλη είναι αριστούχος απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Πραγματοποίησε με διάκριση σπουδές στην Ψυχολογία της Εκπαίδευσης (ΜA in Educational Psychology)  στο Institute of Education του Παν/μιου του Λονδίνου ως μεταπτυχιακή υπότροφος του ΙΚΥ και αργότερα ειδικεύτηκε στις Μαθησιακές Δυσκολίες και στη διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Athenian College (BTEC Advanced Professional Diploma in Learning Difficulties and Behavior Problems). Εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα σε ιδιωτικά σχολεία.  Από το 2000, ασχολείται αποκλειστικά με την αξιολόγηση μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν Ειδικές ή μη Μαθησιακές Δυσκολίες στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά , με το σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, με την παραγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς επίσης και με τη συμβουλευτική παιδιών και γονιών σε θέματα Μαθησιακών Δυσκολιών. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με ιδιωτικά παιδαγωγικά κέντρα έχει  εκπαιδεύσει και συντονίσει άλλους παιδαγωγούς στην εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, κι έχει πιστοποιηθεί στη χορήγηση του Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης. Τα τελευταία 6 χρόνια παράλληλα με τις άλλες ασχολίες της, συνεργάζεται με τον Δρ. Γιάννη Καραγιαννάκη στον τομέα των Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά. Ειδικότερα, έχει αναλάβει τη μετάφραση, προσαρμογή κι επιμέλεια των βιβλίων του στην ελληνική γλώσσα , και είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό,  το συντονισμό, και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων του MathPro στην Ελλάδα. 

Περίληψη

Λίγα λόγια για τη σειρά βιβλίων MathPro Books- «Μαθηματικά με βάση το προφίλ μου»

Η σειρά βιβλίων «Μαθηματικά με βάση το προφίλ μου» (MathPro Βooks) αποτελείται από σύγχρονα, καινοτόμα εκπαιδευτικά βιβλία για γονείς, εκπαιδευτικούς /ειδικούς, αλλά και παιδιά,  τα οποία βασίζονται στη θεμελιώδη αρχή ότι κάθε παιδί μπορεί εύκολα να πετύχει και να αγαπήσει τα Mαθηματικά, αρκεί να τα διδαχτεί με τον τρόπο που καταλαβαίνει καλύτερα.  Με άλλα λόγια, όλοι μπορούν να μάθουν Μαθηματικά, αρκεί να τα μάθουν με τον τρόπο που τους ταιριάζει .

Ενώ τα εξωσχολικά βιβλία Μαθηματικών συνήθως αναπαράγουν τον ένα τρόπο του σχολικού βιβλίου με πληθώρα πανομοιότυπων ασκήσεων, η σειρά MathPro Books επικεντρώνεται σε καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας ανάλογα με το γνωστικό προφίλ κάθε μαθητή στα Μαθηματικά, δίνοντάς του τη δυνατότητα  να προσεγγίζει τους αριθμούς βιωματικά, χρησιμοποιώντας τις πλαστικοποιημένες καρτέλες, αλλά και απλά υλικά της καθημερινότητας (π.χ. τραπουλόχαρτα, νομίσματα, μετροταινία) .

Τα βιβλία:

Η σειρά βιβλίων MathPro Books περιλαμβάνει  βιβλία που κυκλοφορούν σε έντυπη μορφή από τις εκδόσεις Πεδίο και σε ηλεκτρονική μορφή από τον εκπαιδευτικό οργανισμό upbility.gr.

Το βιβλίο «Οι αριθμοί πέρα από τους κανόνες» (από τις εκδόσεις Πεδίο) απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, ειδικούς αλλά και γονείς και παρουσιάζει εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας των βασικών Μαθηματικών, ( π.χ. την αρχή της ανταλλαγής στο δεκαδικό σύστημα, τις δεκαδικές τάξεις, τους δεκαδικούς αριθμούς και τα κλάσματα, τις κάθετες πράξεις, τις προσθέσεις και αφαιρέσεις με το μυαλό) με στόχο την ευχέρεια και τη βαθύτερη κατανόησή τους.

 Τα βιβλία «Πολλαπλασιάζω και διαιρώ με τον τρόπο που με βολεύει» (από τις εκδόσεις Πεδίο)  απευθύνονται κυρίως σε παιδιά Δημοτικού που θέλουν να κατανοήσουν σε βάθος τις βασικές έννοιες του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης ανακαλύπτοντας παράλληλα διαφορετικούς τρόπους εκμάθησης της προπαίδειας και των αντίστοιχων πηλίκων χωρίς να είναι μονόδρομος η στείρα απομνημόνευση (παπαγαλία).

Το ebook «Οι ακέραιοι αριθμοί », που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά Δημοτικού, στοχεύει στη βιωματική και πολυαισθητηριακή κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν το δεκαδικό μας σύστημα όπως η γραφή και η ανάγνωση ακεραίων αριθμών, η θεσιακή αξία ψηφίων, η σύγκριση, η διάταξη και η στρογγυλοποίηση πολυψήφιων αριθμών.

Το ebook «Νοερές προσθέσεις και αφαιρέσεις μέχρι το 20», που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά Δημοτικού,στοχεύει στη βιωματική και πολυαισθητηριακή κατανόηση κι εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών που αποδεδειγμένα διευκολύνουν την επιτυχή εκτέλεση νοερών υπολογισμών μέχρι το 20.

Το εποπτικό υλικό:

Τα βιβλία της σειράς MathPro Books περιλαμβάνουν στο πίσω μέρος τους ειδικά σχεδιασμένο εποπτικό υλικό με τη μορφή πλαστικοποιημένων εικόνων και καρτελών (ή εικόνων και καρτελών προς εκτύπωση) που συνιστούν ένα καινοτόμο δυναμικό πολυχρηστικό εκπαιδευτικό εργαλείο βιωματικής και πολυαισθητηριακής διδασκαλίας και μάθησης, μιας και αποδεδειγμένα συμβάλλουν στη θετική κινητοποίηση του μαθητή, στον πειραματισμό και ανακάλυψη της νέας γνώσης, στη βαθύτερη κατανόηση εννοιών, στη μοντελοποίηση διαδικασιών, στην εμπέδωση γνώσεων, στη θετική ανατροφοδότηση και στον αυτοέλεγχο του μαθητή, στη συνεργασία μεταξύ παιδιών, στην οργάνωση και στον προγραμματισμό της σχολικής μελέτης κ.α.

Επιπλέον, στις δραστηριότητες των MathPro Books χρησιμοποιούνται απλά υλικά της καθημερινότητας, όπως τα νομίσματα, τα τραπουλόχαρτα και η μεζούρα μέτρησης (ή μετροταινία), υλικά που τα παιδιά γνωρίζουν καλά και τους αρέσει να τα χρησιμοποιούν γιατί ανήκουν στον κόσμο των μεγάλων. Τα νομίσματα, που από τη φύση τους έχουν δεκαδικές υποδιαιρέσεις,και  τις οποίες τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν, έστω σαν διαφορά στο χρώμα μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την κατανόηση π.χ. των δεκαδικών τάξεων και της αρχής της ανταλλαγής στο δεκαδικό σύστημα. Η μετροταινία έχει και αυτή δεκαδική δομή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για την ανακάλυψη εναλλακτικών στρατηγικών για τις νοερές προσθέσεις και αφαιρέσεις. Η τράπουλα που αναπαριστά ταυτόχρονα έναν αριθμό και στις τρεις του μορφές (ως ποσότητα, ως αραβικό σύμβολο και ως αριθμολέξη) αποτελεί ένα πολλαπλό εργαλείο για δραστηριότητες σύγκρισης, μέτρησης, κατανόησης και εκμάθησης των τεσσάρων βασικών πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση).

Κατεβάστε την παρουσίαση και παρακολουθήστε το βίντεο της παρουσίασης του Math Pro Test. 

MathPro Books: χειροπιαστές τεχνικές διδασκαλίας των Μαθηματικών με βάση το γνωστικό προφίλ κάθε μαθητή

Κάντε εγγραφή στο newsletter, για να σας κρατάμε ενήμερους με πολλά πολλά ενδιαφέροντα νέα, σεβόμενοι πάντα την ιδιωτικότητά σας και τις αρχές του GDPR.

Εγγραφή στο Newsletter

Πολλαπλασιάζω και διαιρώ με τον τρόπο που με βολεύει, Α΄ τόμος

30.00

Οι δύο τόμοι με τίτλο «Πολλαπλασιάζω και διαιρώ με τον τρόπο που με βολεύει» επικεντρώνονται στη βιωματική και πολυαισθητηριακή κατανόηση και εφαρμογή εναλλακτικών στρατηγικών εκμάθησης της προπαίδειας, όταν ο παραδοσιακός τρόπος στείρας απομνημόνευσης (παπαγαλία) δεν λειτουργεί.

Κοινή χρήση:
Περιγραφή
ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
1, 2, 3, 4, 5 και 10 ✓        Διαίρεση με το 1, 2, 3, 4, 5, 10 ✓        Μονοί και ζυγοί αριθμοί ✓        το μισό και το διπλάσιο ✓        εμβαδόν ορθογωνίων ✓        Προβλήματα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης
Περιλαμβάνεται εποπτικό υλικό
Μέσω των ποικίλων δραστηριοτήτων παρέμβασης τα παιδιά πετυχαίνουν αρχικά να κατανοήσουν σε βάθος την έννοια του πολλαπλασιασμού, την έννοια της διαίρεσης καθώς και τη μεταξύ τους σχέση.  Στη συνέχεια να εκπαιδευτούν σε τεχνικές αυτοματοποίησης της προπαίδειας. Το κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί σε διαφορετικές στρατηγικές εύρεσης των γινομένων της προπαίδειας επιλέγοντας εκείνες που τελικά το βολεύουν καλύτερα. Η χρήση αυθεντικών υλικών της καθημερινότητας βοηθά τους μαθητές αφενός να αντιληφθούν με χειροπιαστό τρόπο τις μαθηματικές έννοιες, τονώνοντας το αίσθημα αυτοπεποίθησης και καλλιεργώντας θετική στάση απέναντι στο μάθημα των μαθηματικών, και αφετέρου να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες αυτές στην καθημερινότητά τους, συμβάλλοντας τελικά στην τόνωση του αισθήματος της αποτελεσματικότητας σε σχέση με την εκμάθηση της προπαίδειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάκτηση της προπαίδειας και των αντίστοιχων πηλίκων πολλές φορές μετατρέπεται σε συνεχή πηγή δυσκολιών για μαθητές, γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς, καθώς αποτελεί βασική δεξιότητα που πρέπει να διαθέτει ένας μαθητής τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να ανταποκριθεί σε μια σειρά από διαδικασίες όπως κάθετος πολλαπλασιασμός, κάθετη διαίρεση, πράξεις με κλάσματα, δυνάμεις, εξισώσεις κ.ά
Είπαν για το βιβλίο:
Ο Γιάννης Καραγιαννάκης έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί μια ποικιλία τεχνικών για να προσελκύσει και να διατηρήσει την προσοχή των μαθητών. Παρουσιάζει με πολύ οργανωμένο τρόπο αυτά που πρέπει να μάθουν οι μαθητές. Κυρίως όμως δίνει νόημα σε αυτό που πρέπει να κατανοήσουν οι μαθητές με το να παρουσιάζει την πληροφορία με συγκεκριμένες και πολύ επιτυχημένες εικόνες.
Πέτρος Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Ένα ακόμη βιβλίο γραμμένο με μεράκι από έναν επιστήμονα που αγαπά τους αριθμούς.  Επιθυμεί να βοηθήσει μικρά και μεγάλα παιδιά, με ή/και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, να κατανοήσουν και να λατρέψουν τον μαγικό κόσμο των αριθμών… τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. 
Δρ Ελένη Λιβανίου, Σχολική Ψυχολόγος Σχετικά αρχεία : Πολλαπλασιάζω και διαιρώ περιεχόμενα Πολλαπλασιάζω και διαιρώ δείγμα    
Επιπλέον πληροφορίες
Συγγραφέας

Καραγιαννάκης Γιάννης. O Γιάννης Καραγιαννάκης είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας (University of Malta) , διδάσκων του Εθνικού& Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας Επιστημών Ψυχολογίας του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβένης (Catholic University of Leuven). Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον χώρο των Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά (ΜΔΜ) και , ειδικότερα , στη διερεύνηση του είδους (ειδικού ή γενικού γνωστικού τομέα) των δυσκολιών στα Μαθηματικά και στην ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων στρατηγικών αντιμετώπισης για μαθητές 8-18 ετών. Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα με αντικείμενο τις Μαθησιακές Δυσκολίες: DYSSpeLD (2010-2012) , EUPALT (2011-2013) και EUSpLD (2014-2017). H δουλειά του έχει δημοσιευτεί σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά με κριτές και έχει παρουσιαστεί σε πλήθος διεθνών συνεδρίων , σε αρκετά από τα οποία συμμετείχε ως προσκεκλημένος κεντρικός ομιλητής. Έχει πολυετή εμπειρία στην αξιολόγηση μαθητών που αντιμετωπίζουν ΜΔΜ και στον σχεδιασμό παρεμβάσεων , και έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες ειδικούς και εκπαιδευτικούς σε διεθνές επίπεδο. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του τομέα των Μαθηματικών και του πρότυπου σχολείου για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες Eureka Leuven School του Βελγίου. Επίσης , είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου και συντονιστής της ακαδημαϊκής επιτροπής του European Dyslexia Association.

Εκδόσεις

Πεδίο

Στοιχεία βιβλίου

ΣΧΗΜΑ: 21 x 28 , 5 cm , ΣΕΛΙΔΕΣ: 240 , ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΜΑΛΑΚΟ , ISBN: 978-960-635-001-6 , ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2018

Shipping & Delivery