Σας ετοιμάζουμε, διαδραστικές, πρακτικές παρουσιάσεις με ποικιλία υλικών τόσο έντυπων, όσο και ψηφιακών, για παρέμβαση και αξιολόγηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αρχίζουμε να σας παρουσιάζουμε τους ομιλητές μας και το περιεχόμενο των παρουσιάσεών τους. Μερικές παρουσιάσεις μπορεί να συμπτυχθούν λίγο στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη.

Ιωάννα Στρουμπούλη

Περίληψη

Λίγα λόγια για τη σειρά βιβλίων MathPro Books- «Μαθηματικά με βάση το προφίλ μου»

Η σειρά βιβλίων «Μαθηματικά με βάση το προφίλ μου» (MathPro Βooks) αποτελείται από σύγχρονα, καινοτόμα εκπαιδευτικά βιβλία για γονείς, εκπαιδευτικούς /ειδικούς, αλλά και παιδιά,  τα οποία βασίζονται στη θεμελιώδη αρχή ότι κάθε παιδί μπορεί εύκολα να πετύχει και να αγαπήσει τα Mαθηματικά, αρκεί να τα διδαχτεί με τον τρόπο που καταλαβαίνει καλύτερα.  Με άλλα λόγια, όλοι μπορούν να μάθουν Μαθηματικά, αρκεί να τα μάθουν με τον τρόπο που τους ταιριάζει .

Ενώ τα εξωσχολικά βιβλία Μαθηματικών συνήθως αναπαράγουν τον ένα τρόπο του σχολικού βιβλίου με πληθώρα πανομοιότυπων ασκήσεων, η σειρά MathPro Books επικεντρώνεται σε καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας ανάλογα με το γνωστικό προφίλ κάθε μαθητή στα Μαθηματικά, δίνοντάς του τη δυνατότητα  να προσεγγίζει τους αριθμούς βιωματικά, χρησιμοποιώντας τις πλαστικοποιημένες καρτέλες, αλλά και απλά υλικά της καθημερινότητας (π.χ. τραπουλόχαρτα, νομίσματα, μετροταινία) .

Τα βιβλία:

Η σειρά βιβλίων MathPro Books περιλαμβάνει  βιβλία που κυκλοφορούν σε έντυπη μορφή από τις εκδόσεις Πεδίο και σε ηλεκτρονική μορφή από τον εκπαιδευτικό οργανισμό upbility.gr.

Το βιβλίο «Οι αριθμοί πέρα από τους κανόνες» (από τις εκδόσεις Πεδίο) απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, ειδικούς αλλά και γονείς και παρουσιάζει εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας των βασικών Μαθηματικών, ( π.χ. την αρχή της ανταλλαγής στο δεκαδικό σύστημα, τις δεκαδικές τάξεις, τους δεκαδικούς αριθμούς και τα κλάσματα, τις κάθετες πράξεις, τις προσθέσεις και αφαιρέσεις με το μυαλό) με στόχο την ευχέρεια και τη βαθύτερη κατανόησή τους.

 Τα βιβλία «Πολλαπλασιάζω και διαιρώ με τον τρόπο που με βολεύει» (από τις εκδόσεις Πεδίο)  απευθύνονται κυρίως σε παιδιά Δημοτικού που θέλουν να κατανοήσουν σε βάθος τις βασικές έννοιες του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης ανακαλύπτοντας παράλληλα διαφορετικούς τρόπους εκμάθησης της προπαίδειας και των αντίστοιχων πηλίκων χωρίς να είναι μονόδρομος η στείρα απομνημόνευση (παπαγαλία).

Το ebook «Οι ακέραιοι αριθμοί », που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά Δημοτικού, στοχεύει στη βιωματική και πολυαισθητηριακή κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν το δεκαδικό μας σύστημα όπως η γραφή και η ανάγνωση ακεραίων αριθμών, η θεσιακή αξία ψηφίων, η σύγκριση, η διάταξη και η στρογγυλοποίηση πολυψήφιων αριθμών.

Το ebook «Νοερές προσθέσεις και αφαιρέσεις μέχρι το 20», που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά Δημοτικού,στοχεύει στη βιωματική και πολυαισθητηριακή κατανόηση κι εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών που αποδεδειγμένα διευκολύνουν την επιτυχή εκτέλεση νοερών υπολογισμών μέχρι το 20.

Το εποπτικό υλικό:

Τα βιβλία της σειράς MathPro Books περιλαμβάνουν στο πίσω μέρος τους ειδικά σχεδιασμένο εποπτικό υλικό με τη μορφή πλαστικοποιημένων εικόνων και καρτελών (ή εικόνων και καρτελών προς εκτύπωση) που συνιστούν ένα καινοτόμο δυναμικό πολυχρηστικό εκπαιδευτικό εργαλείο βιωματικής και πολυαισθητηριακής διδασκαλίας και μάθησης, μιας και αποδεδειγμένα συμβάλλουν στη θετική κινητοποίηση του μαθητή, στον πειραματισμό και ανακάλυψη της νέας γνώσης, στη βαθύτερη κατανόηση εννοιών, στη μοντελοποίηση διαδικασιών, στην εμπέδωση γνώσεων, στη θετική ανατροφοδότηση και στον αυτοέλεγχο του μαθητή, στη συνεργασία μεταξύ παιδιών, στην οργάνωση και στον προγραμματισμό της σχολικής μελέτης κ.α.

Επιπλέον, στις δραστηριότητες των MathPro Books χρησιμοποιούνται απλά υλικά της καθημερινότητας, όπως τα νομίσματα, τα τραπουλόχαρτα και η μεζούρα μέτρησης (ή μετροταινία), υλικά που τα παιδιά γνωρίζουν καλά και τους αρέσει να τα χρησιμοποιούν γιατί ανήκουν στον κόσμο των μεγάλων. Τα νομίσματα, που από τη φύση τους έχουν δεκαδικές υποδιαιρέσεις,και  τις οποίες τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν, έστω σαν διαφορά στο χρώμα μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την κατανόηση π.χ. των δεκαδικών τάξεων και της αρχής της ανταλλαγής στο δεκαδικό σύστημα. Η μετροταινία έχει και αυτή δεκαδική δομή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για την ανακάλυψη εναλλακτικών στρατηγικών για τις νοερές προσθέσεις και αφαιρέσεις. Η τράπουλα που αναπαριστά ταυτόχρονα έναν αριθμό και στις τρεις του μορφές (ως ποσότητα, ως αραβικό σύμβολο και ως αριθμολέξη) αποτελεί ένα πολλαπλό εργαλείο για δραστηριότητες σύγκρισης, μέτρησης, κατανόησης και εκμάθησης των τεσσάρων βασικών πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση).

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την εισήγηση, μαζί με τις υπόλοιπες της διημερίδας  δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες