Σας ετοιμάζουμε, διαδραστικές, πρακτικές παρουσιάσεις με ποικιλία υλικών τόσο έντυπων, όσο και ψηφιακών, για παρέμβαση και αξιολόγηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αρχίζουμε να σας παρουσιάζουμε τους ομιλητές μας και το περιεχόμενο των παρουσιάσεών τους. Μερικές παρουσιάσεις μπορεί να συμπτυχθούν λίγο στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη.

Λιναρδάτου Στέηβη

Οι σελίδες του λειτουργούν ως ένας λευκός καμβάς που μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα εμπλουτισμένο και  ταυτόχρονα διαδραστικό σχέδιο μαθήματος αξιοποιώντας πληθώρα εργαλείων όπως η  εγγραφή ήχου ή η εισαγωγή ενός online Forms Quiz. Στόχος αυτών αποτελεί η  βέλτιστη αισθητοποίηση και εμπέδωση καινούριων εννοιών από κάθε μαθητή. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης θα εξερευνήσουμε πώς μπορούμε να δομήσουμε  ένα σχέδιο μαθήματος και παράλληλα πώς να οργανώσουμε έναν προσωπικό χώρο εργασίας αποδοτικό και πρόσφορο  για τη δυναμική του κάθε μαθητή.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ MICROSOFT

Στην συνέχεια, θα αναφερθούμε στα εργαλεία εκμάθησης της Microsoft που συμπεριλαμβάνονται στο OneNote και επιτρέπουν στο σύνολο των μαθητών μιας τάξης να λειτουργήσουν αυτόνομα, αποτελεσματικά και με αυτοπεποίθηση. Πρόκειται για εργαλεία τα οποία ενισχύουν  και καλλιεργούν την ανάπτυξη θεμελιωδών δεξιοτήτων  όπως  της ανάγνωσης και  γραφής καθώς και της κατανόησης ενός κειμένου ή μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας. Σύμφωνα με έρευνες, τα εν λόγω εργαλεία επιταχύνουν την κατάκτηση της γνώσης ειδικά για μαθητές που αντιμετωπίζουν  μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία.

  • Immersive Reader: Παρέχει την δυνατότητα στον μαθητή να του διαβάσει δυνατά ένα κείμενο, να «σπάσει» μια λέξη σε συλλαβές και να αυξήσει την απόσταση μεταξύ γραμμών ή γραμμάτων. Ως αποτέλεσμα, διατηρείται αμείωτη  η προσοχή του μαθητή στην δραστηριότητα ενώ παράλληλα αυξάνει την ταχύτητα ανάγνωσης αντιμετωπίζοντας τον «οπτικό συνωστισμό».
  • Dictation & Picture Dictation:  Πρόκειται για τη  δυνατότητα  να διαβάζει ο μαθητής μια λέξη και ταυτόχρονα να προβάλλεται η αντίστοιχη εικόνα καθώς και να μπορεί να ακούσει πώς διαβάζεται η συγκεκριμένη λέξη (επεξεργασία με πολλές αισθήσεις). Είναι μια τεχνική που βοηθά στην ανάγνωση και την κατανόηση.
  • Math Tool: Ένα εργαλείο που διασφαλίζει πως κάθε μαθητής έχει πρόσβαση στα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσει για να λύσει μια εξίσωση. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει μια εξατομικευμένη πορεία μάθησης καθώς όχι μόνο βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν αν η λύση της εξίσωσης είναι σωστή αλλά τους υποδεικνύει  αναλυτικά τα βήματα που απαιτούνται για την επίλυση της. Υποστηρίζει και κατασκευή γραφικών παραστάσεων.
  • Office Lens: Αυτό το ενσωματωμένο εργαλείο κάμερας μας επιτρέπει να φωτογραφήσουμε ένα έγγραφο ή μια άσκηση λυμένη πάνω σε ένα πίνακα και στην συνέχεια να την εισάγει σε μια σελίδα του OneNote  ενισχύοντας την αναγνωσιμότητα ενός κειμένου με την επιλογή της περικοπής, της όξυνσης και της ευθυγράμμισης της φωτογραφίας.
  • Classnotebook: Ένα πρόσθετο χρήσιμο εργαλείο του Microsoft Teams  το οποίο πρακτικά δημιουργεί ένα template ψηφιακού σημειωματάριου για τις ανάγκες μιας τάξης. Για όσους δεν γνωρίζουν το Teams πρόκειται για μια πλατφόρμα που μας επιτρέπει να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε με μαθητές μας και συναδέλφους. Μέσα σε αυτήν την πλατφόρμα μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες για εμάς και τα τμήματά μας και αντίστοιχα σημειωματάρια OneNote. Μέσα από αυτήν την παρουσίαση θα εξερευνήσουμε την δομή του Classnotebook.

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την εισήγηση, μαζί με τις υπόλοιπες της διημερίδας  δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες