Η ιστορία ενός ατόμου με δυσλεξία που ανακάλυψε τον τρόπο με τον οποίο εκείνος μάθαινε καλύτερα και το έκανε επιχείρηση. Στόχος του να βοηθήσει όσο περισσότερα παιδιά μπορεί να μην περάσουν δύσκολα στο σχολείο και να βοηθηθούν. Το μήνυμα που στέλνει στους γονείς είναι πολύ σημαντικό. Βοηθήστε λοιπόν τα παιδιά να βρουν τι τους ενδιαφέρει και τους κινητοποιεί και το πως αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην μαθησιακή τους διαδικασία.

Πηγή: Undestood.org

Απόδοση υποτίτλων: Μηλιώνη Λία