Η ιστορία ενός ατόμου με δυσλεξία που ανακάλυψε τον τρόπο με τον οποίο εκείνος μάθαινε καλύτερα και το έκανε επιχείρηση. Στόχος του να βοηθήσει όσο περισσότερα παιδιά μπορεί να μην περάσουν δύσκολα στο σχολείο και να βοηθηθούν. Το μήνυμα που στέλνει στους γονείς είναι πολύ σημαντικό. Βοηθήστε λοιπόν τα παιδιά να βρουν τι τους ενδιαφέρει και τους κινητοποιεί και το πως αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην μαθησιακή τους διαδικασία.

 

Adventures on the Inkling Island

15.00

Adventures on the Inkling Island, follows the fortunes of 5 neurodiverse friends who leave their home town to try living in the big city.

Κοινή χρήση:

Περιγραφή

Adventures on the Inkling Island, follows the fortunes of 5 neurodiverse friends.  They left their home town to try living in the big city. Read about the challenges these friends face which helps them to understand themselves-and each other- better. Together they find ways of overcoming the barriers they encounter in daily life. Their names are: Lexy, Praxy, Addy, Aspy, Cally.

This is the final message:

If you ‘re ever stuggling with something that everyone else finds easy, or feel like you will never fit in…..

Just remember that those five completely different friends, found a way to live the lives they wanted, in a way that suited them, and they made it work. 

And so they lived those lives in happiness. 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Anne Margaret Smith, ELT Well 2018

DEKKO comics. Γλώσσα Αγγλικά

Γλώσσα

Αγγλικά

Πηγή: Undestood.org

Απόδοση υποτίτλων: Μηλιώνη Λία