Σας ετοιμάζουμε, διαδραστικές, πρακτικές παρουσιάσεις με ποικιλία υλικών τόσο έντυπων, όσο και ψηφιακών, για παρέμβαση και αξιολόγηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αρχίζουμε να σας παρουσιάζουμε τους ομιλητές μας και το περιεχόμενο των παρουσιάσεών τους. Μερικές παρουσιάσεις μπορεί να συμπτυχθούν λίγο στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη.

Μεταλληνού Αναστασία

Καινοτόμο – ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδασκαλίας αγγλικών

Το English Sounds Fun αποτελεί μια άρτια δομημένη μέθοδο ολιστικής διδασκαλίας αγγλικών σε μαθητές με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες,  μια και αποτελείται συνολικά από 3 βιβλία. Έχει αρχή μέση και τέλος, επιτρέποντας στον μαθητή με την ολοκλήρωσή του,  να συνεχίσει σε τυπική τάξη αγγλικών τόσο φροντιστηρίου όσο και κατ΄ίδίαν μαθημάτων.

Επικεντρώνεται και αναπτύσσει γνωστικούς τομείς

 • reading
 • writing
 • speaking
 • listening
 • sentence structure
 • pronunciaiton
 • spelling

αλλά τον εξασκεί και σε δεξιότητες ζωής

 • αυτοπεποίθηση
 • αυτοαντίληψη
 • αυτονομία
 • μεταγνώση
 • μνήμη
 • οργάνωση

δίνοντάς του το συγκριτικό πλεονέκτημα και εξομαλύνοντας τις αρνητικές συνέπειες των δυσκολιών που τυχόν αντιμετωπίζει.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε μαθητές που ξεκινούν τα αγγλικά, άλλα και σε μαθητές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες γραφής και ανάγνωσης στην μέχρι σήμερα διδασκαλία τους.

Η μέθοδος είναι πλήρως καθοδηγούμενη, περιλαμβάνει βιβλίο δασκάλου, μαθητή, εποπτικό υλικό, αλλά και πλούσιο online υλικό κατασκευασμένο ειδικά για το ESF.

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την εισήγηση, μαζί με τις υπόλοιπες της διημερίδας  δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες