Προβληματισμοί προς σκέψη

Διαφορετικότητα – Δυσκολία -Διαταραχή

Συζήτηση γίνεται στην Αμερική για την χρήση του όρου “Μαθησιακή Διαφορετικότητα” σε αντιπαράθεση με τον όρο “Μαθησιακές Δυσκολίες” ή “Μαθησιακές Διαταραχές”.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η λέξη “δυσκολίες’ ή ¨διαταραχές” επικεντρώνεται στις γνωστικές αδυναμίες και απομονώνει τα άτομα από τον τυπικό πληθυσμό. Ενώ η λέξη  “διαφορετικότητα” , εστιάζει απλά στο ότι μαθαίνουν διαφορετικά χωρίς να περιθωριοποιεί.

Μαθησιακή Διαφορετικότητα VS Μαθησιακές Δυσκολίες ή Μαθησιακές Διαταραχές ή Μαθησιακή Αναπηρία.

Ο νόμος όμως προβλέπει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα άτομα με μαθησιακή δυσκολία ή μαθησιακή αναπηρία και παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες και παροχές τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο εργασιακό πλαίσιο.

Εάν δεν χρησιμοποιηθούν οι όροι “μαθησιακή δυσκολία” ή “μαθησιακή αναπηρία” τότε τα άτομα αυτά δεν μπορούν να λάβουν κανενός είδους υποστήριξη από το κράτος.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι διάφορες “ταμπέλες” και ορισμοί που χρησιμοποιούνται, εξυπηρετούν κάποιο σκοπό και έτσι είναι δύσκολο να αλλάξουν, αν δεν προηγηθεί αλλαγή σε όλους τους εμπλεκόμενους τομείς.

Παρόλο που μπορεί να διαφωνούμε με τους ορισμούς ή τις ερμηνείες, τις αναρτούμε έτσι ακριβώς όπως έχουν δημοσιοποιηθεί, επισημαίνοντας στο τέλος του άρθρου τον προβληματισμό μας.

Πηγή: http://www.ldanys.org
Απόδοση Μηλιώνη Λία