Δυσλεξία και πυροσβεστική ένα επάγγελμα που ταιριάζει στον δυσλεκτικό εγκέφαλο

Το επάγγελμα του πυροσβέστη είναι ένα από τα επαγγέλματα που προσελκύουν άτομα με δυσλεξία, γιατί έχουν ιδιαίτερες ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, έχουν ηγετικές ικανότητες, ιδιαίτερες οπτικές δεξιότητες αλλά και την ικανότητα να σκέφτονται “έξω από το κουτί”, “έξω από πλαίσια”. 

Σε πυροσβεστικά τμήματα, όπου οι πυροσβέστες ενθαρρύνθηκαν να μιλήσουν για την δυσλεξία τους, εντοπίσαμε προτερήματα των δυσλεκτικών πυροσβεστών.

Η πυρόσβεση είναι ένα επάγγελμα δραστήριο, που απαιτεί αντίληψη καταστάσεων, δυναμική επίλυση καταστάσεων σε συγκεκριμένο χωρικό και χρονικό πλαίσιο αλλά ταυτόχρονα και ομαδικότητα.

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Στην Μεγάλη Βρετανία, ένα πυροσβεστικό τμήμα, συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την δυσλεξία. Το πρόγραμμα αυτό συμπεριλάμβανε, αξιολόγηση, εργασιακή συμβουλευτική αλλά και βοηθητικά τεχνολογικά μέσα.

Οι δυσλεκτικοί πυροσβέστες, συνήθως δεν έχουν πολλή δυσκολία με αυτή καθαυτή την πυρόσβεση. Αντίθετα έχουν δυσκολία στο να ανταποκριθούν σωστά και να πετύχουν σε χρονομετρημένες εξετάσεις απαραίτητες για προαγωγή.  Δυσκολεύονται στην γραφειοκρατία του επαγγέλματος και στην συγγραφή αναφορών.

ΑΜΕΡΙΚΗ

Το 2009 ο Αμερικανός πυροσβέστης Frank Ricci έγινε πρωτοσέλιδο, όταν δικαιώθηκε από το Ανώτατο δικαστήριο όπου προσέφυγε για διάκριση κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω δυσλεξίας σε εξετάσεις προαγωγής.

Μέρος της κατάθεσής του ήταν ότι μελετούσε 8-13 ώρες την μέρα για αυτές τις εξετάσεις, πλήρωνε ένα φίλο για να μαγνητοφωνεί τα κείμενα που έπρεπε να μάθει.

Σήμερα, ο Frank είναι ανώτερος αξιωματικός στο πυροσβεστικό του τμήμα, αλλά και συγγραφέας του Εγχειριδίου Πυροσβεστών. Ακόμη έχει δημιουργήσει DVD με Τεχνικές επιβίωσης Πυροσβεστών αλλά και Μηχανικής της Φωτιάς.

Πυροσβεστική

Πυροσβεστική

Η ΔΥΝΑΤΗ ΟΠΤΙΚΟΧΩΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Η ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΥΣΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Τα προτερήματα του δυσλεκτικού είναι αυτά που βοηθούν όταν ο χρόνος είναι πολύτιμος και πρέπει να ληφθούν γρήγορα κρίσιμες αποφάσεις για να σωθούν άνθρωποι, να φτάσουν πυροσβέστες σε κρουνούς πυρόσβεσης ή σε βαλβίδες φυσικού αερίου. Η ικανότητα να αλλάζουν άμεσα τα πλάνα, να επιλέγονται διαφορετικές διαδρομές, αλλά και χρήση εναλλακτικών διαθέσιμων μέσων, είναι μερικά ακόμη από τα προτερήματα των δυσλεκτικών.

Οι πυροσβέστες πρέπει ακόμη να είναι σε θέση να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με την κίνηση της φωτιάς, τα εύφλεκτα υλικά, τον αέρα ή τα κτίρια που καταρρέουν.   Φυσικοί παράγοντες όπως ο άνεμος, ο αερισμός του κτιρίου, είναι σημαντικά στοιχεία για την επιλογή διαφυγής αλλά και χρήσης μηχανημάτων.

Πυροσβεστικό σώμα

Πυροσβεστικό σώμα

ΣΚΕΨΗ “ΕΞΩ ΑΠΟ ΠΛΑΙΣΙΑ” ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι σημερινοί πυροσβέστες είναι σαν τον MacGyver. Είναι αυτοί που θα προστρέξουν πρώτοι σε απεγκλωβισμούς ατόμων από αυτοκίνητα, αλλά και σε κάθε μορφής καταστροφές. Πρέπει να μπορούν να σκεφτούν και να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να φτάσουν στους ανθρώπους και να τους βγάλουν με ασφάλεια.

Υπάρχουν πολλά προτερήματα δυσλεκτικών που ταιριάζουν σε μια  τόσο φυσικά όσο και διανοητικά απαιτητική δουλειά. Συνήθως για να γίνει κάποιος πυροσβέστης στην Αμερική, απαιτείται απλά ένα απολυτήριο λυκείου, αλλά δεν είναι λίγοι οι πυροσβέστες που έχουν ένα πτυχίο σε Ιατρικές Πρώτες Βοήθειες.

Απόδοση: Μηλιώνη Λία
Πηγή: Dyslexic Advantage