ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Απευθύνεται σε μαθητές Ε' και Στ' δημοτικού αλλά και μαθητές Α΄ Γυμνασίου με δυσκολίες μάθησης. Ιδανικό υλικό για τμήματα ένταξης αλλά και τυπικές τάξεις.

Χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς αλλά και από γονείς μια και είναι πλήρως καθοδηγούμενο.

ΕΙΝΑΙ ΕΝA - ολοκληρωμένο, - πλήρως καθοδηγούμενο - ερευνητικά τεκμηριωμένο πρόγραμμα παρέμβασης

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ: 4 ώρες την εβδομάδα για 7 εβδομάδες, δηλαδή σύνολο 28 ώρες

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Το εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνει ένα βασικό κομμάτι θεωρίας πάνω στην οποία στηρίζεται όλο το πρόγραμμα.
Ο τρόπος διδασκαλίας βρίσκεται στο εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού και βασίζεται στην :

  • Άμεση και σαφή διδασκαλία. Πρότυπο είναι ο εκπαιδευτικός ο οποίος ορίζει τα βήματα (αναφέρονται λεπτομερώς σε κάθε δραστηριότητα) και μετά τα παρουσιάζει υποδειγματικά στους μαθητές, οι οποίοι στην συνέχεια εκτελούν.
  • Ανάπτυξη στρατηγικών αυτορύθμισης
  • Προκαταβολικούς οργανωτές και μνημονικά βοηθήματα. Με την εφαρμογή τους οι μαθητές μαθαίνουν τι είναι αυτά και πως μπορούν να τα επιλέγουν αλλά και να τα χρησιμοποιούν

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Ξεκινά λοιπόν η περιπέτεια, ο μαθητής πρέπει να βοηθήσει τους 3 φίλους πρωταγωνιστές. Τον Πλάτωνα, την Δανάη, και τον Στέφανο, οι οποίοι γίνονται εξευρευνητές και αναζητούν τα 7 κομμάτια του χάρτη που λείπουν ώστε να βρουν τα 7 πιθανά σημεία που μπορεί να βρίσκεται η Ατλαντίδα (1 κάθε βδομάδα) .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ
Μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης "ΑΤΛΑΝΤΙΣ" τα ερευνητικά δεδομένα έχουν αποδείξει ότι βελτιώθηκε σημαντικά η αναγνωστική κατανόηση και η γραπτή έκφραση, παρέχοντας σημαντικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Οι μαθητές ήταν σε θέση να κατανοήσουν, επιλέξουν και εφαρμόσουν πολλαπλές και διαφορετικές μνημονικές πρακτικές και στρατηγικές κατανόησης και έκφρασης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
Το διδακτικό αυτό πρόγραμμα, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία καθώς εξοικειώνει τους εκπαιδευτικούς με όλα τα βήματα της αποτελεσματικής διδασκαλίας μέσω της φθίνουσας υποστήριξης της μάθησης.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ