Συμπεριληπτικό μαθησιακό περιβάλλον

Ένα πραγματικά συμπεριληπτικό μαθησιακό περιβάλλον, πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση μεταξύ των μελών της ομάδας. Όπου μέλη της ομάδας είναι τόσο  οι μαθητές  όσο και οι εκπαιδευτικοί. Ευαισθητοποιήστε την σχολική κοινότητα.

Όταν οι συμμετέχοντες, εκτιμούν πραγματικά αυτό που οι άλλοι μπορούν να κάνουν ή αυτό που κάποιοι δυσκολεύονται να πετύχουν, όταν όλοι αναγνωρίζουν ότι οι όποιες δυσκολίες δεν οφείλονται στα ίδια τα άτομα αλλά στο διαφορετικό γνωστικό προφίλ τους, τότε είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει μεταξύ τους αλληλο-βοήθεια και αλληλο-υποστήριξη.

Για να το επιτύχουμε αυτό, πολλές φορές είναι απαραίτητο να βιώσουν οι ίδιοι παρόμοιες δυσκολίες με αυτές των συμμαθητών τους.

Πως μπορείτε να εντάξετε δραστηριότητες μέσα στην εκπαιδευτική σας πρακτική, που να έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση;  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω δραστηριότητα  Dyslexic dictation,