Η αποτελεσματικότητα χρήσης υπολογιστών
Η αποτελεσματικότητα χρήσης υπολογιστών
Η χρήση υπολογιστή και λογισμικού σύνθεσης φωνής για τη δυσλεξία

Διεξήχθη έρευνα σε πανεπιστημιακό επίπεδο σχετικά με τη χρήση υπολογιστή και λογισμικού σύνθεσης φωνής για τη δυσλεξία, προκειμένου να δούμε και να μελετήσουμε την αποτελεσματικότητα χρήσης υπολογιστών σε μαθητές με μαθησιακή διαφορετικότητα στη σχολική πραγματικότητα και να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα, όσο αφορά την καλύτερη αξιοποίησή  τους. Ποιά μπορεί να είναι η αποτελεσματικότητα χρήσης υπολογιστών .  [3]

Τα αποτελέσματα αυτά, τεκμηριώθηκαν και από προηγούμενες έρευνες στην Αγγλία και Σουηδία.

Ένας Άγγλος ερευνητής,[1] εξερεύνησε τη χρήση πληροφορικής σαν βοηθητικό μέσο μαθητών με προβλήματα στο γραπτό λόγο και κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:

Οι μαθητές έχουν μεγάλο κέρδος από τη χρήση υπολογιστών διότι μπορούν:
  1. Να διαβάζουν γραπτά κείμενα από τον υπολογιστή με συνθετική ομιλία, ενώ διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο για τους ίδιους να το επιτύχουν.
  2. Να αναπτύξουν την απαιτούμενη κατανόηση της σχέσης μεταξύ συμβόλων γραπτού λόγου αριθμών και ανάγνωσης.
  3. Να υποβοηθηθούν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου τους και στη γραμματική.
  4. Να υποβοηθηθούν στο συλλαβισμό και διόρθωση.
  5. Να αναπτύξουν κανόνες συλλαβισμού και σχέσεων μεταξύ τους.
  6. Να βρουν και να διορθώσουν τα λάθη τους, αλλά και να διαβάσουν τα γραπτά τους.
  7. Να προγραμματίσουν να αλλάξουν και να εκφράσουν τη σκέψη τους γραπτά.
  8. Να αποκτήσουν ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς όσο αφορά τη γραπτή τους έκφραση.
  9. Να ανεβάσουν την αυτοπεποίθησή τους για την επίδοσή τους στο γραπτό λόγο.

Δύο Σουηδοί,[2] απέδειξαν ότι μαθητές με δυσλεξία, που δεν μπορούν με τον παραδοσιακό τρόπο να γράψουν ή να διαβάσουν, πολύ καλύτερα  τα καταφέρνουν στο σχολείο με πρόσβαση στον υπολογιστή και χρήση συνθετικής ομιλίας.

Γι αυτό οι Σουηδοί ερευνητές προτείνουν[3] ότι τα σχολεία απαραίτητα θα πρέπει να εκμεταλλευτούν όλα τα περιθώρια μάθησης των μαθητών αυτών, τα οποία παρέχονται από τη χρήση Η/Υ και πρέπει αυτού του είδους ο εξοπλισμός να βρίσκεται σε κάθε σχολείο, ώστε η συνθετική ομιλία να βοηθά μαθητές για την ανάγνωση και γραφή.

Το συμπέρασμά τους είναι ότι η χρήση βοηθητικών προγραμμάτων με Η/Υ θα πρέπει να γίνει με εντελώς φυσιολογικό τρόπο στην καθημερινότητα στη σχολική πραγματικότητα καθ όλη τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών.

[1] Abott(1995)

[2] Föhrer og Magnusson (2002)

[3] Föhrer, Ulla & Magnusson, Eva (2000). Kompensatorisk stöd vid studier för personer med betydande läs- och skrivsvårigheter. FLMS Handikapporganisationen Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter.

Χουλιαρός Δημήτρης

 

Έκφραση Λόγου – Δημ. Χουλιαρός

186.00

“Συνθετική ομιλία” για να βοηθηθούν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες από  δυσλεξία,  βιολογικούς ή κοινωνικούς λόγους.

Το πρόγραμμα μπορεί και “διαβάζει”  στον υπολογιστή ότι γράφει κανείς ή ότι είναι σε αρχείο Word, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να ακούει τα λάθη στη γραπτή διατύπωση, έκφραση, ορθογραφία , ενώ παράλληλα, μπορεί να διαβάζει δυνατά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα αλλά και επισημαίνοντας την λέξη ή την παράγραφο που διαβάζει.

 

 

Κοινή χρήση:

Περιγραφή

Λογισμικό σύνθεσης φωνής

Το λογισμικό Έκφραση Λόγου – Δημ. Χουλιαρός είναι σχεδιασμένο για να βοηθά ιδιαίτερα μαθητές που δεν μπορούν να γράφουν ή να διαβάζουν με την ίδια ταχύτητα όπως οι συμμαθητές τους.

Αποτελεί κάτι εντελώς καινούριο για την ελληνική πραγματικότητα. Δημιουργήθηκε μετά από 2 ½ χρόνια έρευνας στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο Κοπενγχάγης και τη συμμετοχή πολλών μαθητών δημοτικών σχολείων της Δανίας.

Τώρα διατίθεται και στην Ελλάδα ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση, μαζί με CD  ανάλογης βαθμίδας  σχολικών βιβλίων σε μορφή Word.

Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο φωνές ελληνικών, μία γυναικεία και μία ανδρική. Μπορείτε ακόμη να επιλέξετε ανάγνωση όλου του κειμένου, ή τμήματος του. Ακόμη σας δίνεται η δυνατότητα να επισημαίνεται το κείμενο με χρώμα έντονο ενώ ακούτε, ανά παράγραφο ή ανά λέξη.  Έτσι μπορείτε να παρακουλουθείτε την ανάγνωση λέξη λέξη ή οαράγραφο παράγραφο. Το χρώμα επισήμανσης καθώς και η ταχύτητα ανάγνωσης ορίζεται από εσάς.

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, θα σας σταλεί  cd εγκατάστασης με οδηγίες εγκατάστασης, cd των σχολικών βιβλίων ανάλογα με την βαθμίδα που έχετε επιλέξει. Παράλληλα θα σταλεί με email ο κωδικός ενεργοποίησης του προγράμματος, που θα τον χρειαστείτε κατά την διάρκεια της εγκατάστασης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στις επιπρόσθετες πληροφορίες και στις απεσταλμένες οδηγίες.

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Χουλιαρός Δημήτρης

Για την καλή λειτουργία του προγράμματος, καθώς και για οτιδήποτε σχετικά με τον κωδικό ενεργοποίησης, απευνθυνθείτε στον προμηθευτή του προγράμματος, κ. Χουλιαρό στο email [email protected] ή στο 6977447508

1 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Με την ολοκλήρωση της αγοράς και παραλαβή του CD, έχετε δικαίωμα εγκατάστασης του προγράμματος σε έναν μόνο υπολογιστή.

Σχολική Βαθμίδα

Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο

Windows

Προ Windows 8, Μεταγενέστερα Windows 8

Περιεχόμενα

CD εγκατάσταση λογισμικού, με τις ελληνικές φωνές. CD σχολικών βιβλίων σε μορφή Word, ανάλογα με την επιλογή βαθμίδας που έχετε κάνει. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης.

Δημήτρης Χουλιαρός
Ειδικός Παιδαγωγός. Πρώην Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ Ν Λάρισας Master: παιδαγωγική- πληροφορική (Παιδαγωγικό πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης) Ειδικότητα : ενισχυτική διδασκαλία με χρήση μέσων πληροφορικής (Παιδαγωγικό πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης) Εξειδίκευση στην ειδική αγωγή. Εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες πρωτοβάθμιας εκπ/σης Εξειδίκευση «Σύγχρονα θέματα Ειδικής Αγωγής- Μαθησιακές Δυσκολίες Εξειδίκευση: «Αγωγή υγείας και ειδική αγωγή».