Όταν  ο  μαθητής  γνωρίσει τον μαθησιακό του τύπο, μπορεί να εφαρμόσει τις κατάλληλες τεχνικές για να μάθει πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά.

Έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα  ένας μαθητής εντοπίσει το μαθησιακό του τύπο, τόσο θετικότερα αποτελέσματα θα έχει στην σχολική του πορεία

  • Ο Γιάννης, μαθητής της τετάρτης Δημοτικού, ζωγραφίζει κάθε φορά που η δασκάλα του επεξηγεί το μάθημα ή δίνει οδηγίες στα παιδιά, για να εκτελέσουν μία άσκηση στην τάξη. Γιατί διασπάται συνεχώς η προσοχή του Γιάννη κατά τη διάρκεια του μαθήματος;
  • Ο Χαράλαμπος μπορεί να σε ακούει να μιλάς με τις ώρες, αλλά όταν του ζητήσεις να διαβάσει δύο σελίδες και να γράψει την περίληψη του κειμένου, προφασίζεται ένα κάρο δικαιολογίες. Γιατί ο Χαράλαμπος αποφεύγει επανειλημμένα να συντάξει μία περίληψη;
  • Η Μαρία αισθάνεται πόνο στο στομάχι της κάθε φορά που έχει να κατασκευάσει ή να ζωγραφίσει κάτι, που της έχει αναθέσει η καθηγήτριά της. Γιατί η Μαρία υποφέρει τόσο την ώρα των καλλιτεχνικών; Γιατί τα αδέρφια που έχουν τους ίδιους βιολογικούς γονείς, έχουν συχνά εντελώς διαφορετικά γνωστικά ενδιαφέροντα και μαθησιακές δεξιότητες;

Η απάντηση είναι πολύ απλή, αν αναλογιστούμε  το διαφορετικό τρόπο  με τον οποίο   προσλαμβάνει τις πληροφορίες ο καθένας από εμάς. Άλλος μαθαίνει καλύτερα μέσα από την οπτική παρουσίαση του υλικού, άλλος  μέσα από  την προφορική του παρουσίαση. Κάποιοι προτιμούν να επεξεργάζονται την πληροφορία τμηματικά, ενώ άλλοι προσλαμβάνουν την πληροφορία συνολικά. Το μόνο σίγουρο είναι, ότι δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος  μάθησης. Η αποστροφή, λοιπόν των παιδιών προς τη μάθηση  σχετίζεται με το γεγονός ότι ο τρόπος μετάδοσης της πληροφορίας  δεν είναι σε συνάρτηση με το διαφορετικό τρόπο που προσλαμβάνει  κάθε παιδί την πληροφορία. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι αν  ένας μαθητής  γνωρίζει   με ποιό τρόπο μαθαίνει καλλίτερα,  δηλαδή τι μαθησιακός τύπος είναι, μαθαίνει να διαβάζει εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Μαθησιακοί τύποι
Μαθησιακοί τύποι

Μαθησιακοί τύποι

Παρακάτω σκιαγραφούμε τους συνηθέστερους μαθησιακούς τύπους, με την παραδοχή ότι κάθε άτομο έχει ένα μοναδικό, διακριτό τρόπο να μαθαίνει.  Δηλαδή, να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να οργανώνει τις πληροφορίες που λαμβάνει.

  • Οπτικός Τύπος

Ο οπτικός τύπος προσλαμβάνει ευκολότερα και γρηγορότερα την πληροφορία μέσω της οπτικής αναπαράστασης. Γι΄αυτό, χρησιμοποιεί συχνά τη φαντασία του για να οπτικοποιήσει την πληροφορία. Του αρέσει να διαβάζει, να βλέπει εικόνες και διαγράμματα.

  • Ακουστικός Τύπος

Ο Ακουστικός τύπος επεξεργάζεται ευκολότερα και αποτελεσματικότερα την πληροφορία μέσω της ακροαματικής διαδικασίας. Δηλαδή, μαθαίνει πιο εύκολα  από ακουστικό υλικό (ομιλίες, κασέτες, διαλέξεις και παραδόσεις), ενώ του αρέσει να μιλά και να ακούει αυτά που λένε οι άλλοι.

  • Λεκτικός Τύπος

Ο Λεκτικός τύπος προσλαμβάνει τις πληροφορίες μέσω του λόγου, γραπτού ή προφορικού. Συγκρατεί ευκολότερα στη μνήμη την πληροφορία, όταν αυτή επεξηγείται λεκτικά. Του αρέσουν ιδιαίτερα οι λέξεις και  γενικά  να γράφει και να διαβάζει.

  • Κιναισθητικός Τύπος

  Ο Κιναισθητικός τύπος κιναισθητοποιεί  το αντικείμενο μάθησης για να μπορέσει να προσλάβει την πληροφορία.  Δηλαδή χρησιμοποιεί την κίνηση για να αντιληφθεί  κανόνες και έννοιες. Του αρέσει να αγγίζει  πράγματα, να συμμετέχει σε θεατρικές ή χορευτικές παραστάσεις.

  • Διαπροσωπικός Τύπος

Ο Διαπροσωπικός τύπος μαθαίνει καλύτερα όταν συμμετέχει σε συζητήσεις μικρών ομάδων, ομάδες μελέτης ή σε ομαδικές συζητήσεις για την επίλυση προβλημάτων. Δηλαδή, δεν του αρέσει να μαθαίνει μόνος του, αλλά μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων μιας ομάδας. Αποδίδει καλύτερα όταν συνεργάζεται και συναναστρέφεται με άλλους.

  •  Ενδοπροσωπικός Τύπος

Ο Ενδοπροσωπικός τύπος προτιμά την ατομική μάθηση και μαθαίνει αυτόνομα. Μαθαίνει ευκολότερα σε συνθήκες όπου μπορεί ο ίδιος να συλλέξει και να επεξεργαστεί πληροφορίες πριν εκτελέσει μία πράξη. Αναλογίζεται ένα πρόβλημα μόνος του, βγάζει συμπεράσματα μέσα από την εμπειρία του και θέτει εύκολα προσωπικούς στόχους.

Πηγή: tomatisariston.gr