Ράλλη Μαρία

Η Ράλλη Μαρία αποφοίτησε από την παιδαγωγική σχολή του ΑΠΘ. Στην συνέχεια, εξειδικεύτηκε στις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο Brunel University της Αγγλίας, όπου έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διδακτορική διατριβή της είναι στις Επιστήμες Αγωγής με ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθησιακών Δυσκολιών γραπτού λόγου και τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

 Έχει συμμετάσχει, ως εισηγήτρια, σε συνέδρια τόσο στο εξωτερικό, όσο και στον Ελλαδικό χώρο. Έχει συμμετάσχει ως επιμορφώτρια, σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων αναφορικά με την “Εφαρμογή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση” και την “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών”. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια βιωματικού χαρακτήρα σε όλη την Ελλάδα.

Είναι συγγραφέας δυο εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υλικών στην καλλιέργεια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων με τίτλους: «Οι μικροί συγγραφείς 1» και τα «Φλύαρα μολύβια». Είναι μέλος της ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού του εκπαιδευτικού λογισμικού, «Η Χώρα των Λενού», που απευθύνεται σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

Είναι καθηγήτρια- σύμβουλος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου του ΕΑΠ. Εργάζεται, ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής στο 1ο  ΚΕΣΥ Δ’ Αθήνας. 

Οι Μικροί Συγγραφείς 1


Είναι ένα παιδαγωγικό υλικό που απευθύνεται σε μαθητές με (και χωρίς) δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου, όπως δυσκολίες στην παραγωγή ιδεών, ελλιπή οργάνωση και δομή των κειμένων, ανεπαρκείς δεξιότητες επανελέγχου. Είναι σχεδιασμένο, ώστε να προσφέρει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο στους μαθητές, βοηθώντας τους

 • α. να κατανοήσουν τα βασικά μέρη του αφηγηματικού κειμένου,
 • β. να εφαρμόσουν τις φάσεις του σχεδιασμού, της καταγραφής και του επανελέγχου και
 • γ. να οδηγηθούν αβίαστα και με παιγνιώδη τρόπο σε συγγραφική αυτονομία.
 • Ο σχεδιασμός του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού βασίζεται στις αρχές:
 • α. της σαφούς διδασκαλίας που υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της παροχής των διαδικαστικών διευκολύνσεων όπως γραφικοί οργανωτές, κάρτες – νύξεις, καθώς και τον επιμερισμό της διαδικασίας σε επιμέρους βήματα και
 • β. της συνεργατικής μάθησης που υποστηρίζει πως οι διαλεκτικές πρακτικές και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, προάγουν την οικοδόμηση της γνώσης.

Το υλικό είναι διαρθρωμένο σε κάρτες όπου ο διαφορετικός χρωματισμό τους ενθαρρύνει τους μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους και να επεξεργαστούν μεμονωμένα κάθε φάση παραγωγής γραπτού λόγου.

Ταυτόχρονα, η παροχή νύξεων και ερωτήσεων στοχευμένων σε κάθε φάση της σύνθεσης κειμένου: την παραγωγή ιδεών, την οργάνωση, την καταγραφή και τον επανέλεγχο υποστηρίζουν τους μαθητές στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαδικασίας παραγωγής γραπτού λόγου.
Παράλληλα, η δομή των καρτών προωθεί το διάλογο και τις ομαδοσυνεργατικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αλληλοεπιδρούν, ανταλλάσσουν ρόλους συγγραφέα-γραμματέα-αναγνώστη, καθώς καλούνται να επιλέγουν μια απάντηση από τις προτεινόμενες πολλαπλές επιλογές των καρτών, να αιτιολογούν την επιλογή τους, να προσθέτουν δικές τους ιδέες και να συναποφασίζουν την έκβαση της δικής τους ιστορίας.
Τέλος, οι μαθητές ως μικροί συγγραφείς έχουν στην «εργαλειοθήκη» τους τις χρήσιμες συμβουλές, τους χάρτες ιστορίας, το φύλλο αυτο-ελέγχου που αποτελούν διαμεσολαβητικά εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν τη συγγραφική δράση τους και προάγουν την μαθησιακή τους αυτονομία τους.

α. να κατανοήσουν τα βασικά μέρη του αφηγηματικού κειμένου,

β. να εφαρμόσουν τις φάσεις του σχεδιασμού, της καταγραφής και του επανελέγχου και

γ. να οδηγηθούν αβίαστα και με παιγνιώδη τρόπο σε συγγραφική αυτονομία.

Ο σχεδιασμός του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού βασίζεται στις αρχές:

α. της σαφούς διδασκαλίας που υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της παροχής των διαδικαστικών διευκολύνσεων όπως γραφικοί οργανωτές, κάρτες – νύξεις, καθώς και τον επιμερισμό της διαδικασίας σε επιμέρους βήματα και

β. της συνεργατικής μάθησης που υποστηρίζει πως οι διαλεκτικές πρακτικές και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, προάγουν την οικοδόμηση της γνώσης.

Το υλικό είναι διαρθρωμένο σε κάρτες όπου ο διαφορετικός χρωματισμό τους ενθαρρύνει τους μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους και να επεξεργαστούν μεμονωμένα κάθε φάση παραγωγής γραπτού λόγου. Ταυτόχρονα, η παροχή νύξεων και ερωτήσεων στοχευμένων σε κάθε φάση της σύνθεσης κειμένου: την παραγωγή ιδεών, την οργάνωση, την καταγραφή και τον επανέλεγχο υποστηρίζουν τους μαθητές στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαδικασίας παραγωγής γραπτού λόγου.

Παράλληλα, η δομή των καρτών προωθεί το διάλογο και τις ομαδοσυνεργατικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αλληλοεπιδρούν, ανταλλάσσουν ρόλους συγγραφέα-γραμματέα-αναγνώστη, καθώς καλούνται να επιλέγουν μια απάντηση από τις προτεινόμενες πολλαπλές επιλογές των καρτών, να αιτιολογούν την επιλογή τους, να προσθέτουν δικές τους ιδέες και να συναποφασίζουν την έκβαση της δικής τους ιστορίας.

Τέλος, οι μαθητές ως μικροί συγγραφείς έχουν στην «εργαλειοθήκη» τους τις χρήσιμες συμβουλές, τους χάρτες ιστορίας, το φύλλο αυτο-ελέγχου που αποτελούν διαμεσολαβητικά εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν τη συγγραφική δράση τους και προάγουν την μαθησιακή τους αυτονομία τους.

Κατεβάστε την παρουσίαση

μικροί συγγραφείς

Κάντε εγγραφή στο newsletter, για να σας κρατάμε ενήμερους με πολλά πολλά ενδιαφέροντα νέα, σεβόμενοι πάντα την ιδιωτικότητά σας και τις αρχές του GDPR.

Εγγραφή στο Newsletter

Μικροί συγγραφείς 1

30.00

Αφορά  σε  μαθητές δημοτικού,  με δυσκολίες  στην παραγωγή γραπτού λόγου,  διδάσκοντας τους βήμα βήμα τη διαδικασία σύνθεσης αφηγηματικών κειμένων.

Κοινή χρήση:
Περιγραφή
Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
Το υλικό Μικροί συγγραφείς 1, εμπεριέχει:
 • 2 ιστορίες διαρθρωμένες σε 30 κάρτες διπλής και μονής όψης
 • 2 χάρτες ιστορίας
 • 2 φύλλα αυτο-ελέγχου
 • Χρήσιμες συμβουλές για την οργάνωση των ιδεών
 • Χρήσιμες συμβουλές για μικρούς συγγραφείς
 • Οδηγίες χρήσεις για μικρούς συγγραφείς
 • Προτεινόμενους τρόπους χρήσης του υλικού
Στόχος, οι μαθητές να:
 • Κατανοήσουν τις φάσεις και τα βήματα που διέπουν τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου
 • Αναπτύξουν δεξιότητες αυτο-ρύθμισης
 • Εφαρμόσουν στρατηγικές σχεδιασμού και επανελέγχου των κειμένων τους
 • Εμπλακούν  σε διαλεκτικές πρακτικές με τα μέλη της ομάδας τους
Κατάλληλο  για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και εξατομικευμένες συνεδρίες.
Απευθύνεται σε: ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης, ψυχολόγους και γονείς.
Περισσότερο παρόμοιο εκπαιδευτικό υλικό στο eshop μας
Σχετικά αρχεία

Shipping & Delivery

Related Posts