Πρόσφατα δημοσιεύθηκε  έρευνα στο περιοδικό JAMA Ophthalmology, July 19, 2018  σχετικά τις οπτικές δυσλειτουργίες και δυσλεξία.

Σκοπός Έρευνας:

Να αναλυθεί η συχνότητα ορισμένων οπτικών δυσλειτουργιών (σύγκλιση, προσαρμογή, οφθαλμικές κινήσεις) σε παιδιά με με αναπτυξιακή δυσλεξία και σε παιδιά με τυπική αναγνωστική ικανότητα.

Σχεδιασμός:

Προοπτική μελέτη παρατήρησης, μη ελεγχόμενη διεξήχθη από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2017 σε μια κλινική ανάμεσα σε 29 παιδιά με Δυσλεξία και 33 παιδιά χωρίς Δυσλεξία.

Αποτελέσματα:

Οι οπτικές δυσλειτουργίες είναι πολύ πιο συχνές σε παιδιά σχολικής ηλικίας με δυσλεξία από ότι είναι σε παιδιά που δεν παρουσιάζουν δυσκολίες ανάγνωσης. Περισσότερες έρευνες είναι απαραίτητες σε αυτόν τον τομέα.

Ανάγνωση και οπτικές δυσλειτουργίες

Ανάγνωση και οπτικές δυσλειτουργίες

Σχόλια (ΕyeCanLearn-Velissarakos):

Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε έρευνες σαν και αυτή σε οφθαλμολογικά περιοδικά καθώς είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση στη σχέση όρασης και ανάγνωσης από το σύνολο του επιστημονικού κλάδου που ασχολείται με το μάτι και την όραση. Η συγκεκριμένη έρευνα, αν και μικρή σε αριθμό συμμετεχόντων, επιβεβαιώνει αυτό που χρόνια τώρα οι οπτομέτρες ανά τον κόσμο έχουν διαπιστώσει (μέσα από έρευνα και κλινική εμπειρία). Οι δυσλειτουργίες όρασης επηρεάζουν την αναγνωστική ικανότητα ενός μαθητή. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι οπτικές δεξιότητες, όπως παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο, που σχετίζονται με την διαδικασία ανάγνωσης. Οι δεξιότητες οπτικής επεξεργασίας έχουν επίσης ισχυρό ρόλο και θα πρέπει να αναλύονται εξίσου. Ακόμα ένα στοιχείο που λείπει από την έρευνα αυτή είναι ο επίδραση που έχει η οπτική δυσλειτουργία στο κάθε παιδί. Δηλαδή το αν και κατά πόσο βιώνει συμπτώματα κούρασης, θολής ή διπλής όρασης, γράμματα να «χορεύουν» στο βιβλίο κτλ.

Το σίγουρο είναι ότι κάθε μαθητής με αναγνωστική δυσκολία πρέπει να περνάει από οπτομετρικό αναλυτικό έλεγχο καθώς και από οφθαλμολογική εξέταση. Η αναλυτική οπτομετρική αξιολόγηση γίνεται από εξειδικευμένο οπτομέτρη και περιλαμβάνει εξειδικευμένες εξετάσεις και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τη σελίδα του EyeCanLearn – Οπτομετρική Φροντίδα

Σε καμία περίπτωση η οπτομετρική κοινότητα δεν ισχυρίζεται ότι η δυσλεξία οφείλεται σε οπτικές δυσλειτουργίες. Είναι άτοπο γενικώς να αναζητούμε έναν και μόνο αιτιολογικό παράγοντα σε ένα τόσο σύνθετο θέμα όπως η Δυσλεξία. Αλλά η κλινική εμειρία έχει δείξει ότι πολλές περιπτώσεις παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες έχουν βοηθηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξειδικευμένη οπτομετρική παρέμβαση. Στο pdf «Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία, Διάσπαση Προσοχής: Ο ρόλος του Οπτομέτρη» περιγράφεται αναλυτικά η σχέση όρασης και ανάγνωσης και ρόλος του Οπτομέτρη.

Πηγή:Eyecanlearn.gr