Η Αγγλία θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα κράτη στις παροχές και διευκολύνσεις σε άτομα με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Δεν είναι τυχαίο που Έλληνες επιστήμονες του χώρου, που οι ίδιοι έχουν δυσλεξία ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, έχουν σπουδάσει στην Αγγλία.

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ειδικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν ορίζει νομοθετικά καμία προσαρμογή. Προτείνονται παρεμβάσεις αλλά όλες επαφίονται στην καλή διάθεση του κάθε εκπαιδευτικού.

Για αυτό τον λόγο, παρουσιάζουμε ρυθμίσεις από το Αγγλικό σύστημα, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερους.

Τα άτομα με δυσλεξία προστατεύονται από την  διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 2010.  Έτσι οι διάφοροι οργανισμοί και εκπαιδευτικά ιδρύματα υποχρεώνονται να προσαρμόζουν τις δομές τους έτσι ώστε να διασφαλίζουν συνθήκες και να εξασφαλίζουν προσαρμογές, στα άτομα με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να μην στιγματίζονται και να μην περιθωριοποιούνται. Αυτό ισχύει παγκοσμίως, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Επίδραση της δυσλεξίας και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στις εξετάσεις

 • Επίσημες εξετάσεις καθώς και διάφορες δοκιμασίες, μπορούν να είναι πρόκληση για υποψήφιους με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
 • Τομείς που επηρεάζουν την απόδοση του υποψηφίου και δεν του επιτρέπουν να αποδώσει όλο το δυναμικό του, είναι η δυσκολία οργάνωσης των πληροφοριών, η περιορισμένη βραχύχρονη μνήμη καθώς και ελλείμματα στην μνήμη εργασίας, η μη ακριβής ανάγνωση, η μη αυτοματοποίηση της γραφής.
 • Δυσκολίες μπορούν να προκληθούν από οπτικές δυσκολίες στην ανάγνωση από οθόνη, ή στην αντιγραφή.
 • Κακογραμμένα κείμενα που μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένη βαθμολογία.
 • Επισημαίνουμε ακόμη, ότι μαθητές με δυσλεξία είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στο στρες και μπορεί αυτό να μεγεθύνει τις δυσκολίες τους.
 • Οι υποψήφιοι με δυσλεξία ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συνήθως έχουν φτωχή ακουστική μνήμη και χαμηλότερες ταχύτητες επεξεργασίας πληροφορικών.
 • Μπορεί ακόμη να έχουν δυσκολίες λεκτικοποίησης, δεν έχουν ευχέρεια λόγου και ανάκλησης λέξεων – ιδιαίτερα σε περιορισμένο χρόνο.
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γραπτές εξετάσεις

Γραπτές εξετάσεις

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

 • Οι υποψήφιοι με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, σε εξεταστικές διαδικασίες, δικαιούνται διευκολύνσεις πρόσβασης, προκειμένου να μπορέσουν να διαγωνιστούν με τα ίδια δεδομένα και με ίσες ευκαιρίες, με τους μη δυσλεκτικούς υποψήφιους.
 • Κάθε ένας υποψήφιος έχει δικαιούται διαφορετικές διευκολύνσεις.
 • Η αξιολόγηση των διευκολύνσεων που χρειάζεται ο κάθε υποψήφιος ιδεατά πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους αξιολογητές αλλά αυτό δεν ισχύει για ενδοσχολικές εξετάσεις.

Οι διευκολύνσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Περισσότερο χρόνο (συνήθως 25%)
 • Έναν αναγνώστη (κάποιο άτομο δηλαδή που αναγιγνώσκει οποιοδήποτε κείμενο πρέπει να αναγνωστεί)
 • Γραφέα (κάποιο άτομο που γράφει αυτό που λέει ο υποψήφιος)
 • Χρήση υπολογιστή αντί χειρόγραφου εγγράφου.
 • Χρήση βοηθητικής τεχνολογίας (σύνθεση ή ανάλυση φωνής).
 • Εκτύπωση εντύπων των εξετάσεων, σε έγχρωμο χαρτί με φιλική γραμματοσειρά.
 • Χρήση έντυπου και όχι οθόνης.
 • Περισσότερα διαλείμματα επιτηρούμενα.

Διευκολύνσεις χωριστής αίθουσας

 • Οι υποψήφιοι που δέχονται διευκολύνσεις λόγω δυσλεξίας, πρέπει να εξετάζονται σε διαφορετική αίθουσα..
 • Οι υποψήφιοι που δικαιούνται περισσότερο χρόνο, πρέπει να εξετάζονται σε διαφορετική αίθουσα. Σε αυτή την αίθουσα, δεν μπορεί να εξετάζονται και υποψήφιοι που χρειάζονται αναγνώστη, γραφέα, ή επεξεργαστή κειμένων.
 • Κάποια άτομα μπορεί να μην μπορούν να απομονώσουν ακουστικές ή οπτικές ενοχλήσεις και έτσι να διασπάται η προσοχή τους και να είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουν.
 • Εάν βάλουμε τον υποψήφιο που δικαιούται έξτρα χρόνο στην ίδια αίθουσα με τους υπόλοιπους εξεταζόμενους, τότε το πλεονέκτημα του έξτρα χρόνου χάνεται, λόγω της αποχώρησης αυτών που έχουν τελειώσει την εξέταση σε κανονικό χρόνο. Πρέπει ακόμη να επισημάνουμε ότι μερικοί υποψήφιοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε εξωτερικά ερεθίσματα και μια αίθουσα με μεγάλο αριθμό υποψηφίων, δεν τους διευκολύνει. Εάν το σχολείο διαθέτει αίθουσες ξεχωριστές και επαρκή αριθμό επιτηρητών, τότε αυτό είναι ότι καλύτερο για υποψήφιους με αυτού του είδους τις δυσκολίες.
 • Σε περίπτωση που δεν μπορεί να υπάρχει ξεχωριστός χώρος για τους υποψήφιους που δικαιούνται περισσότερο χρόνο, τότε μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
 • Οι υποψήφιοι αυτοί, πρέπει να κάθονται όσο πιο μακριά γίνεται από την είσοδο-έξοδο στον χώρο.
 • Όταν τελειώσει ο χρόνος εξέτασης των άλλων υποψηφίων, πρέπει να σταματήσουν και οι υποψήφιοι που δικαιούνται έξτρα χρόνο. Αφού αποχωρήσουν όλοι, τότε μπορούν να συνεχίσουν ολοκληρώνοντας τον χρόνο που δικαιούνται.
 • Αυτοί οι υποψήφιοι, πρέπει να έχουν κάνει πρόβες στο πώς να διαχειριστούν καλύτερα τον χρόνο τους. Ειδικά ως προς την διατύπωση και τον έλεγχο των απαντήσεων.

Έντυπα που διευκολύνουν

 • Τα έντυπα των εξετάσεων πρέπει να είναι σε μορφή που διευκολύνει μαθητές με δυσλεξία:
 • Χρησιμοποιήστε απλή γραμματοσειρά, κατά προτίμηση sans serif , Arial, Comic Sans. Εναλλακτικά, Verdana, Tahoma, Century Gothic, Trebuchet.
 • Το μέγεθος της γραμματοσειράς πρέπει να είναι μεγέθους 12-14. Μερικοί υποψήφιοι μπορεί να χρειάζονται μεγαλύτερο μέγεθος.
 • Χρησιμοποιείται σκουρόχρωμη γραμματοσειρά, όχι σε άσπρο χαρτί αλλά σε ανοιχτά χρωματιστό. Μερικοί υποψήφιοι μπορεί να θέλουν συγκεκριμένο χρώμα χαρτιού.
 • Μπορεί να χρειαστεί να βγουν φωτοτυπίες εγκαίρως σε χρωματιστό χαρτί.
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Προφορικές εξετάσεις

Προφορικές εξετάσεις

 • Άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, έχουν την τάση να αποδίδουν λιγότερο καλά κάτω από στρεσσογόνες εξεταστικές διαδικασίες όπως συνεντεύξεις και προφορικές εξετάσεις.
 • Οι υποψήφιοι με δυσλεξία πρέπει να ζητήσουν διευκολύνσεις και στις προφορικές εξετάσεις.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 • Μερικοί υποψήφιοι, μπορεί να χρειάζεται να έχουν μια λίστα των ερωτήσεων νωρίτερα, προκειμένου να μπορούν να την επεξεργαστούν και να καταλάβουν τις ερωτήσεις. Μπορεί να χρειαστεί να κρατήσουν σημειώσεις.
 • Εάν οι εξετάσεις προβλέπουν σενάρια ή μελέτες περίπτωσης, τότε καλό είναι να τα έχει από πριν έτσι ώστε να μπορεί να τα διαβάσει με ηρεμία.
 • Αποφύγετε να ρωτάτε πολλές λεπτομέρειες. Μπορεί να έχει δυσκολία να ανακαλέσει τις πληροφορίες. Καλύτερα να κάνετε τις ερωτήσεις μέσα σε ένα σχετικό πλαίσιο.
 • Μακριές και περίπλοκες ερωτήσεις πρέπει να σπάζουν σε μικρότερες.
 • Πολλές φορές χρειάζεται προτροπή, ειδικά όταν ο υποψήφιος έχει δυσκολία να βάλει σε μια σειρά τις σκέψεις του, ή να τις αποδώσει με ακρίβεια προφορικά.
 • Μπορεί ακόμη να χρειαστεί προτροπή για να αποδώσει ολοκληρωμένη απάντηση.
 • Αποφύγετε συνηθισμένες εκφράσεις όπως «Μπορείς να μου πεις περισσότερα» ή «Μπορείς να επεκταθείς» Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και ευθείς.
 • Οι υποψήφιοι μπορεί να μπλοκάρουν εντελώς όταν τους ζητηθεί να πουν λεπτομέρειες ή να περιγράψουν μια κατάσταση ή μια μέθοδο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχετε υπόψιν σας.
 • Αναφέρετε ολόκληρα ονόματα ή τίτλους, μην χρησιμοποιείτε συντομεύσεις ή ακρωνύμια.
 • Οι υποψήφιοι μπορεί να μην αντιληφθούν σωστά το σωστό νόημα της ερώτησης. Μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί η ερώτηση με διαφορετικό τρόπο.
 • Για να μπορέσει ο υποψήφιος να αποδώσει λεπτομερώς την απάντηση, μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί η ερώτηση πολλές φορές.
 • Οι υποψήφιοι μπορεί να έχουν δυσκολία με μεταφορικές έννοιες. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε λέξεις ή φράσεις που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ή λανθασμένη ερμηνεία.

Σχολείο και εξετάσεις σε πρώτο πλάνο

14.00

Στη ζωή δίνουμε πολλές φορές εξετάσεις και με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι ένα βιβλίο που θα σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις τη ζωή με επιτυχία – αρκεί να έχεις πλάνο.

Κοινή χρήση:
Περιγραφή

Σχολείο και εξετάσεις σε πρώτο πλάνο

Θα σε οδηγήσει να βρεις την αυτοεκτίμησή σου, να πάρεις αποφάσεις, να οργανώσεις τον χρόνο σου. Να οραματιστείς το μέλλον σου, να τα βγάλεις πέρα με το σχολείο, το διάβασμα. Να τα βγάλεις πέρα με τις εξετάσεις σου, τους γονείς σου, τους φίλους σου…

Ο νέος ιστότοπος www.denpsarono.gr μπορεί να αποτελέσει ένα νέο ηλεκτρονικό τόπο συνάντησης. Μπορείς να βρεις ασκήσεις χαλάρωσης, αλλά και απαντήσεις σε συχνές απορίες συμμαθητών σου, οι οποίες μπορεί να σου φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες, ειδικά στην αρχή. Μπορείς βέβαια να στείλεις και τις δικές σου απορίες, αν για κάτι δε βρίσκεις απάντηση στο βιβλίο.

Το βιβλίο που έγιωε αμέσως best seller από την πρώτη του έκδοση από τα Ελληνικά γράμματα με τίτλο “Επιτυχία σε πρώτο πλάνο”

Shipping & Delivery

Related Posts