Ομιλίες, παρουσιάσεις, εισηγήσεις, φιλικές προς δυσλεκτικούς ακροατές.

Όταν έχετε να κάνετε μια παρουσίαση ή έχετε να εκπαιδεύσετε μια ομάδα ατόμων που περιλαμβάνει δυσλεκτικούς ενήλικους ή έφηβους,  θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας μερικές επισημάνσεις που θα βοηθήσουν το κοινό σας και θα εξασφαλίσουν ότι το κοινό σας θα λάβει το μέγιστο από αυτά που θα πείτε.

Λόγω του ότι κάθε ένα άτομο με δυσλεξία έχει διαφορετικές ανάγκες και χρειάζεται διαφορετικές προσαρμογές, θα ήταν πολύ καλό εάν είναι εφικτό, να έχετε μια εικόνα από πριν για το κοινό σας σχετικά με το τι βοηθά κάθε άτομο ξεχωριστά.

Πιθανές δυσκολίες και λύσεις
Περιεχόμενο παρουσίασης

Περιεχόμενο παρουσίασης

ΔΥΣΚΟΛΙΑ: Χαμηλότερη ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών

ΛΥΣΕΙΣ:

 • Ενημερώστε από πριν τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ομαδικές συζητήσεις στις οποίες πρέπει να λάβουν μέρος, έτσι ώστε να μπορέσουν να προετοιμάσουν τι έχουν να πουν.
 • Μοιράστε σημειώσεις από την αρχή της παρουσίασης. Αυτό δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μπορούν να διαβάζουν τις σημειώσεις ταυτόχρονα με την παρουσίαση και να κρατούν συμπληρωματικές σημειώσεις .
 • Επιτρέψτε στους συμμετέχοντες να ηχογραφούν την παρουσίαση.

ΔΥΣΚΟΛΙΑ: Αδυναμία συγκέντρωσης προσοχής για αρκετό χρόνο

ΛΥΣΕΙΣ:

 • Μην κάνετε την παρουσίαση σας μεγάλη σε χρονική διάρκεια
 • Κάνετε συχνά διαλείμματα, τουλάχιστον ένα κάθε ώρα
 • Μοιράστε σε τμήματα τις πληροφορίες που τους δίνετε και καλό θα είναι να συμπεριλαμβάνετε ανάμεσα διαδραστικές ασκήσεις.
 • Εξασφαλίστε ότι υπάρχει ησυχία στον χώρο έτσι ώστε να μην διασπάται η προσοχή τους.
Έντυπο υλικό
Σημειώσεις

Σημειώσεις

Όταν προετοιμάζετε το έντυπο υλικό που θα μοιράσετε, βεβαιωθείτε ότι είναι σε μορφή προσβάσιμη από δυσλεκτικούς αναγνώστες:

 • Χρησιμοποιείστε χαρτί σε παστέλ χρώματα (ακόμη και μπεζ αντί για άσπρο)
 • Χαρτί ματ και όχι γυαλιστερό
 • Αποφύγετε μαύρο κείμενο σε άσπρο φόντο αλλά και ανοιχτόχρωμο κείμενο σε σκούρο φόντο.
 • Χρησιμοποιείτε μέγεθος γραμμάτων μεγαλύτερο από 12
 • Χρησιμοποιείτε γραμματοσειρές που είναι ξεκάθαρες, στρογγυλεμένες και έχουν κενό ανάμεσα στα γράμματα όπως: Century Gothic Comic Sans         Arial           Verdana         Tahoma
 • Υπάρχουν ακόμη γραμματοσειρές που έχουν χειρόγραφη μορφή, ή πιο φιλική προς την δυσλεξία: Dyslexie font, DK Cool Crayon
 • Χρησιμοποιείτε διάστημα 1.5  ή διπλό.
 • Χρησιμοποιείτε ευρύ περιθώριο
 • Όπου είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε μικρά και όχι κεφαλαία γράμματα.
 • Χρησιμοποιείτε κουκίδες ή αρίθμηση και όχι συνεχόμενο κείμενο
 • Αποφύγετε την χρήση φόντων γραφικών με κείμενο από πάνω.
 • Χρησιμοποιείτε περιθώρια στις κεφαλίδες ή χρωματιστή επισήμανση σε σημαντικά τμήματα του κειμένου.
 • Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε υπογράμμιση ή πλάγιους χαρακτήρες που δυσκολεύουν την ανάγνωση.
 • Χρησιμοποιείτε έντονη γραφή στους τίτλους, τους υπότιτλους ή όπου αλλού θέλετε να επικεντρώσετε την προσοχή ή και σε βασικό λεξιλόγιο.
 • Χρησιμοποιείστε χρωματική κωδικοποίηση για παράδειγμα, βασικές πληροφορίες με ένα χρώμα, ερωτήσεις με άλλο χρώμα.
 • Συμπεριλάβετε διαγράμματα ροής, εικόνες και διαγράμματα έτσι ώστε να σπάζετε μεγάλα τμήματα κειμένου και να παρουσιάζετε μια συγκεκριμένη διαδικασία.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες, οι πίνακες και τα διαγράμματα είναι εύκολα κατανοητά.
 • Οι προτάσεις και οι γραπτές οδηγίες πρέπει να είναι σύντομες και απλές.
 • Κρατήστε τις παραγράφους μικρές και ευανάγνωστες.
 • Αποφύγετε σελίδες γεμάτες κείμενο
 • Θυμηθείτε να αφήνετε κενό χώρο στο χαρτί έτσι ώστε να μπορούν οι ακροατές να κρατούν σημειώσεις.
Εναλλακτικοί τρόπο ασκήσεων που περιλαμβάνουν γράψιμο.
 • Μπορείτε εύκολα να εξασφαλίσετε ότι οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν πολύ γράψιμο. Για παράδειγμα, εάν πρέπει οι συμμετέχοντες να γράψουν post-it notes, μπορεί κάποιος που είναι καλός στο γράψιμο να το κάνει και οι άλλοι να κάνουν κάποια άλλη δραστηριότητα.
Γραπτές φόρμες αξιολόγησης
 • Οι φόρμες αξιολόγησης πρέπει να είναι προσβάσιμες, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρθηκαν παραπάνω.
 • Μπορείς να βρεις μια εναλλακτική ; Για παράδειγμα, γράφετε την ερώτηση σε flip charts με ένα αριθμό απαντήσεων έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να κολλήσουν ένα αυτοκόλλητο με την απάντησή τους.

Πηγή: Dyslexia Scottland