Πρόγραμμα αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ανάγνωση και Ορθογραφία

15.00

Εξατομικευμένο πρόγραμμα με βάση την πολυαισθητηριακή μέθοδο για παιδιά Β΄ έως Στ΄ Δημοτικού που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες.

Η μέθοδος αφορά την ταυτόχρονη συσχέτιση οπτικών, ακουστικών και κιναισθητικών ερεθισμάτων (σχέση μεταξύ συμβόλων και των ήχων τους, της γραπτής εμφάνισης και της βιωμένης αίσθησης του χεριού του παιδιού καθώς γράφει).

Η επιτυχία της μεθόδου οφείλεται στο συνδυασμό της ολικής και της αναλυτικής μεθόδου και στο γεγονός ότι η παρουσίαση του προγράμματος, που είναι κατανεμημένο σε ενότητες, χαρακτηρίζεται από αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας.

Δείτε εδώ ένα δείγμα του βιβλίου

Κοινή χρήση:
Περιγραφή
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής αντιμετώπισης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, περιλαμβάνονται γραμματικά φαινόμενα και ασκήσεις, που δυσκολεύουν συχνά τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, όπως:
 • Συνδυασμός φωνηέντων και συμφώνων
 • Συνδυασμός συμφώνων και φωνηέντων
 • Αναγνώριση συλλαβών
 • Σύνθεση συλλαβών
 • Υψηλής συχνότητας λέξεις για αυτόματη αναγνώριση
 • Ασκήσεις ανάγνωσης λέξεων
 • Ομόηχες λέξεις
 • Ασκήσεις φωνημικής κατάτμησης
 • Ασκήσεις ένωσης λέξεων με σκίτσα
 • Ανάγνωση κειμένων
 • Αντιστοίχιση, αντίθετα, συνώνυμα
 • Ασκήσεις συμπλήρωσης λέξεων σε προτάσεις
 • Ασκήσεις ομοιοκαταληξίας
 • Στρατηγικές ορθογραφίας
 • Ψυχοκινητικές ασκήσεις προσανατολισμού
Η ύλη του προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πολύτιμο βοήθημα για παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές δυσκολίες, για την ενισχυτική διδασκαλία, αλλά και την ειδική τάξη. Παρακολουθήστε ένα σύντομο βίντεο περιγραφής του προγράμματος από την ίδια την συγγραφέα.
Επιπλέον πληροφορίες
Συγγραφέας

Πλωμαρίτου Βασιλική

Εκδότης

Εκδόσεις Γρηγόρη ISBN: 978-960-333-589-4 Σελίδες: 142 Σχήμα: 17Χ24

Σχετικά αρχεία

Shipping & Delivery